تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۴ چهارشنبه ۱۲ اسفند

اسامی کاندیدا های واجد شرایط برای انتخابات هیات مدیره دوره بیست و نهم کانون وکلای دادگستری مرکز(به ترتیب حروف الفبا) :

کاندیدا های واجد شرایط(به ترتیب حروف الفبا)

ردیف

نام خانوادگی

نام

۱

آذربایجانی

علیرضا

۲

آشوری

رضا

۳

آقایی

کامران

۴

ارفع نیا

بهشید

۵

افتخاری

ایرج

۶

انوری

ابوالفضل

۷

ایمانی

عباس

۸

باقری

سعید

۹

بخشی کشتلی

محمد

۱۰

بزرگی

محسن

۱۱

بوجاری

مسعود

۱۲

بیانی

علی

۱۳

پاسبان

محمد رضا

۱۴

پور نوری

منصور

۱۵

پیشدادیان

مریم

۱۶

تاجیک

علی اصغر

۱۷

جاودانی

رضا

۱۸

جعفری

سلیمان

۱۹

جعفری

جلال

۲۰

جلیل زاده خوئی

حمید

۲۱

جمالی زاده

علی

۲۲

جندقی کرمانی پور

سید محمد

۲۳

جوانمرد

بهروز

۲۴

حاتمی

فاطمه

۲۵

حاجی اسفندیاری

یوسف

۲۶

حافظی بیرگانی

لهراسب

۲۷

حبیبی

محمود

۲۸

حجت پناه

صدیقه

۲۹

حجتی

سید مهدی

۳۰

حسن پوراله حق

حسن

۳۱

حسن زاده

حیدر

۳۲

حسین آبادی

امیر

۳۳

حسینی

سید حسین

۳۴

حسینی

سید کاظم

۳۵

حسینی لر

هانیه سادات

۳۶

حیدری

سید عادل

۳۷

خاکسار

داود

۳۸

خالصی

ایرج

۳۹

خرمی

امیر حسین

۴۰

دقیقی

یداله

۴۱

ده نمکی

منصور

۴۲

رامین راد

مراد علی

۴۳

رحمدل

منصور

۴۴

رفیعی

محمد جواد

۴۵

رمزیان

ملکه

۴۶

روحانی

کارن

۴۷

ریاضی

محمد ناصر

۴۸

ساعتچی یزدی

حسین

۴۹

ساکت

محمد حسین

۵۰

سجادی

شهناز

۵۱

سرداری زاده

اکبر

۵۲

سعیدی

محمد

۵۳

سلطانی راد

منصور

۵۴

سلمانی

مجید

۵۵

سلوکی

اسماعیل

۵۶

شاملو

باقر

۵۷

ششگلانی

علی

۵۸

شفیعی برزی

میثم

۵۹

شکرایی

شهروز

۶۰

صالحی

آرش

۶۱

صانعی

اصغر

۶۲

صدری خانلو

علی

۶۳

طاطایی

مازیار

۶۴

طالع

حسین

۶۵

طاهری جبلی

محسن

۶۶

عبداله پور

گلاله

۶۷

علیزاده ثابت

محمد رضا

۶۸

علیزاده طباطبائی

سید محمود

۶۹

عمرانی راد

بهاره

۷۰

عوض نژاد فرد

رزانا

۷۱

عیوض زاده

شکوفه

۷۲

غالبی

علی

۷۳

غفاری فردوئی

محمدتقی

۷۴

فتحی نژاد

شهرام

۷۵

فروزان کرمانی

فرخ

۷۶

قنبری جهرمی

محمد جعفر

۷۷

کاکای افشار

علی

۷۸

کامیار

محمد رضا

۷۹

کریمی

کامران

۸۰

کشاورزی

اسماعیل

۸۱

کعبیان پور

علیرضا

۸۲

کمیلی

قاسم

۸۳

کوشا

جعفر

۸۴

کهرم

کامران

۸۵

مالکی

جلیل

۸۶

مجد زاده خاندانی

نوش آفرین

۸۷

محبی

محمد مسعود

۸۸

محمد لو

مهران

۸۹

محمد نبی

حسین

۹۰

محمدی

عبدالعلی

۹۱

مشفق

مریم

۹۲

مصباح اسکویی

اسماعیل

۹۳

موسوی

فریدون

۹۴

مهرنامی

معصومه

۹۵

نام آور

اسماعیل

۹۶

نجفی توانا

علی

۹۷

نصیری درونکلا

علی

۹۸

نمازی

زینب

۹۹

نیک پی

فرید

۱۰۰

واحدی

محمود

۱۰۱

وثوق احمدی

روزبه

۱۰۲

وحیدا

جمشید

۱۰۳

یوسفی

سیامک

اسامی داوطلبان احراز صلاحیت شده عضویت در بیست و نهمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز:

به این وسیله اسامی داوطلبان عضویت در بیست و نهمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز که به موجب نامه شماره ٩٠٠٠/١٨۶٠۶/۶٠٠/١ مورخ ١٣٩۴/١١/١٣ دادگاه عالی انتظامی قضات اعلام شده که صلاحیت آنان احراز گردیده است جهت آگاهی عموم همکاران اعلام می گردد:

۱-  سلیمان جعفری

۲-  کامران کریمی

۳-  مجید سلمانی

۴-  محمد  بخشی کشتلی

۵-  علی غالبی

۶-  مریم پیشدادیان

۷-  یدالله دقیقی

۸-  محمدتقی غفاری فردویی

۹-  محمدرضا شاکری

۱۰-  محسن طاهری جبلی

۱۱-  قاسم کمیلی

۱۲-  اکبر سردارزاده

۱۳-  سیّد محمود علیزاده طباطبایی

۱۴-  ملکه رمزیان

۱۵-  جمشید وحیدا

۱۶-  سیّد حسین حسینی

۱۷-  سهراب رستمی

۱۸-  حیدر حسن زاده

۱۹-  سیامک یوسفی

۲۰-  حسین ساعتچی

۲۱-  سیّد مهدی حجتی

۲۲-  علی کاکای افشار

۲۳-  اسماعیل نام آور

۲۴-  سیّد کاظم حسینی

۲۵-  جعفر کوشا

۲۶-  علیرضا آذربایجانی

۲۷-  محمد علی معظمی

۲۸-  عبدالعلی محمدی

۲۹-  فرید نیک پی

۳۰-  علی صدری خانلو

۳۱-  سیّد محمدرضا حیدرپور یزدی

۳۲-  شهرام مدرس گیلانی

۳۳-  منصور ده نمکی

۳۴-  محمد جواد رفیعی

۳۵-  عبدالحسین مدرس بستان آباد

۳۶-  ایرج افتخاری

۳۷-  امیرحسین خرمی

۳۸-  محمد سعیدی

۳۹-  فرخ فروزان کرمانی

۴۰-  مرادعلی رامین راد

۴۱-  شاهپور دولتشاهی

۴۲-  رزانا عوض نژادفرد

۴۳-  محمود حبیبی

۴۴-  اصغر صانعی

۴۵-  علی ششگلانی

۴۶-  علیرضا کعبیان پور

۴۷-  حسین طالع

۴۸-  محمد رضا علیزاده ثابت

۴۹-  سیّد عادل حیدری

۵۰-  محمدرضا پاسبان

۵۱-  مهوش افشاری

۵۲-  صدیقه حجت پناه

۵۳-  فریدون موسوی

۵۴-  شهروز شکرایی

۵۵-  ابوالفضل انوری

۵۶-  معصومه مهرنامی

۵۷-  جلیل مالکی

۵۸-  میثم شفیعی برزی

۵۹-  کارن روحانی

۶۰-  منصور رحمدل

۶۱-  احمد شمس

۶۲-  حسن حسن پور اله حق

۶۳-  علی اصغر تاجیک

۶۴-  ایرج خالصی

۶۵-  یوسف حاجی اسفندیاری

۶۶-  بهشید ارفع نیا

۶۷-  حمید جلیل زاده خویی

۶۸-  مهران محمد لو

۶۹-  مسعود بوجاری

۷۰-  علی نجفی توانا

۷۱-  زینب نمازی

۷۲-  سعید باقری

۷۳-  داود خاکسار

۷۴-  محمد ناصر ریاضی

۷۵-  علی جمالی زاده

۷۶-  باقر شاملو

۷۷-  اسماعیل مصباح اسکویی

۷۸-  محمدرضا کامیار

۷۹-  فاطمه حاتمی

۸۰-  آرش صالحی

۸۱-  شهناز سجادی

۸۲-  اسماعیل سلوکی

۸۳-  امیر حسین آبادی

۸۴-  بهروز جوانمرد

۸۵-  محسن بزرگی

۸۶-  علی نصیری درونکلا

۸۷-  گلاله عبداله پور

۸۸-  محمدجعفر قنبری جهرمی

۸۹-  مریم مشفق

۹۰-  محمد مسعود محبی

۹۱-  عباس ایمانی

۹۲-  لهراسب حافظی بیرگانی

۹۳-  مازیار طاطایی

۹۴-  شهرام فتحی نژاد

۹۵-  منصور سلطانی راد

۹۶-  یوسف مولایی

۹۷-  محمد حسین قائم مقام فراهانی

۹۸-  بهاره عمرانی راد

۹۹-  شکوفه عیوض زاده

۱۰۰-  رضا آشوری

۱۰۱-  محمود واحدی

۱۰۲-  اسماعیل کشاورزی

۱۰۳-  فرزانه فاطمی

۱۰۴-  کامران کهرم

۱۰۵-  محمد حسین ساکت

۱۰۶-  حسین محمد نبی

۱۰۷-  روزبه وثوق احمدی

۱۰۸-  رضا جاودانی

۱۰۹-  علی بیانی

۱۱۰-  کامران آقایی

۱۱۱-  جلال جعفری

۱۱۲-  رضا ولویون

۱۱۳-  هانیه سادات حسینی لر

۱۱۴-  نوش آفرین مجد زاده خاندانی

۱۱۵-  سیّد محمد جندقی کرمانی پور

۱۱۶-  منصور پور نوری

ضمنا افراد مشروحه ذیل بعد از اعلام اسامی از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات ، اعلام انصراف نموده اند که مراتب جهت آگاهی عموم همکاران اطلاع رسانی می شود :

۱-    محمد رضا شاکری  ۲- شهرام مدرس گیلانی  ۳- یوسف مولایی  ۴- شاهپور دولتشاهی  ۵- مهوش افشاری   ۶-احمد شمس   ۷- محمد حسین قائم مقام فراهانی   ۸- محمد علی معظمی   ۹- محمدرضا حیدر پور  ۱۰- عبدالحسین مدرس بستان آباد ۱۱-فرزانه فاطمی    ۱۲-سهراب رستمی  ۱۳- رضا ولویون

آگهی انتخابات

بیست و نهمین دوره هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز

                                                           

ازوکلای محترمی که پروانه وکالت آنان برای اشتغال به وکالت در استان های عضو کانون وکلای مرکز صادرگردیده است دعوت می شود:به منظور انتخاب اعضای هیأت مدیره ،روز پنجشنبه مورخ ۱۳/۱۲/۹۴ از ساعت ۸ الی ۲۰ در محل کانون وکلای دادگستری مرکز واقع در تهران میدان آرژانتین ابتدای خیابان زاگرس  شماره ۳ طبقه همکف حضوربه هم رسانند .

شرایط انتخاب کنندگان

۱- وکلای پایه یکم ،دوم وسوم دادگستری که محکومیت انتظامی درجه ۴به بالا نداشته باشند .

۲- در حال تعلیق از وکالت نباشند .

۳- پروانه خود راتمدید کرده باشند .

شرایط عمومی انتخابات

۱- اخذ رأی جمعی ومخفی انجام می گیرد ورأی دهنده باید رأی خود را روی اوراقی که به مهر هیأت نظارت رسیده است بنویسد .

۲- رأی دهنده پس از ارائه پروانه وکالت رأی خود را به صندوق آراء می اندازد ودر لیست اسامی واجدین شرایط انتخاب کنندگان مقابل نام خود را امضا می نماید وپروانه به مهر انتخابات ممهور خواهد شد .

۳- حق رأی کسانی که تا پایان جلسه برای رأی دادن حاضر نشوند ،ساقط خواهد شد .

۴- آرائی که دارای نشان یا امضا باشد باطل است واسامی مکرر حساب نمی شود واسامی زائد بر عده که باید انتخاب شوند قرائت نخواهد شد .

۵- از واجدین شرایط انتخاب شدن ، کسانی که دارای آرای بیشتر هستند عضو اصلی وکسانی که بعد از اعضای اصلی بیش از سایرین دارای رأی می باشند ،عضو علی البدل هستند .

۶- اگر روز اخذ رأی تعطیل گردید روز پس از آن بدون نیاز به دعوت مجدد در همان مکان وزمان معین اخذ رأی به عمل خواهد آمد .

۷- در زمان ومکان اخذ رأی هرگونه تبلیغ مبنی بر موافقت یا مخالفت با داوطلبان عضویت هیأت مدیره به کلی ممنوع می باشد .

۸- پس از انقضای مدت رأی گیری ،اگر وقت کافی باشد شروع به قرائت آن  می شود والا هیأت نظارت صندوق را لاک ومهر کردهو روز بعد شروع به استخراج می نماید وبه هر ورقه که قرائت شد مهر قرائت شده زده وضبط خواهد شد .

۹- اسامی واجدین شرایط عضویت هیأت مدیره که صلاحیت آنان از طرف دادگاه انتظامی قضات تایید واعلام شده است در محل اخذ رأی آگهی خواهد شد .

هیأت نظارت بر انتخابات بیست و نهمین دوره هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکزبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.2 - 3 ؟