تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۴ سه شنبه ۱۱ اسفند

به گزارش ایرنا از دادگستری استان تهران، غلامحسین اسماعیلی در نشست کمیسیون امور حقوقی و قضایی آموزش در جمع قضات با اشاره به اهمیت ویژگی های نظام قضایی اسلام افزود: در حال خدمت در عرصه قضا نظام مقدس اسلامی هستیم که از جمله شرایط و احراز این سمت، داشتن علم در مرتبه و درجه عالی اجتهادی آن است که نیازمند اشراف و تسلط کامل بر مقررات و ضوابط است.
وی گفت: وضعیت و اوضاع و شرایط زمانه و کثرت پرونده ها از یک طرف و محدود بودن تعداد مجتهدین از دیگر سو باعث شده اکنون بر اساس ضرورت، از شرط اجتهاد که لازمه امر قضاوت است، تا حدی فاصله بگیریم، زیرا اگر در زمانی مجتهد به اندازه کافی نبود و یا با عدم استقبال آنان در امر قضا بواسطه ترجیح دادن حضور ارزشمند آنان در سایر حوزه های علمی مواجه بودیم، به ناچار بتوانیم از غیر مجتهدین استفاده کنیم.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: باید توجه داشته باشیم که استفاده از غیرمجتهدین در امر قضا یک تنزل رتبی است یعنی باید به این سمت حرکت کنیم که قضات ما به اجتهاد نزدیک باشند، یعنی به جای مجتهد مطلق، مجتهد متجزی و یا افراد قریب الاجتهاد باشند و در این شرایط نیز قضات موجود باید تلاش کنند که آنچه در توان دارند را در جهت افزایش اطلاعات علمی خود بکار گیرند تا گام به گام به شرایط علمی و اجتهادی نزدیکتر شوند.

** واقعیت موجود دستگاه قضایی با سطح انتظارات فاصله دارد
اسماعیلی با بیان انتظار و توقع خود از قضات در واحدهای مختلف قضایی متذکر شد: امروز واقعیت موجود دستگاه قضایی با سطح توقع و انتظارات فاصله دارد زیرا علم و دانش قضات علیرغم اینکه مجتهد نیستند، در سطح خوبی قرار دارد، اما عمل به این علم با انتظارات واقعی منطبق نیست که با کاربردی کردن دانش موجود این نقیصه قابل رفع است.
وی تاکید کرد: باید توجه داشته باشیم که اگر عالم به موضوعی شدیم و به آن عمل نکردیم دیگر آن علم ارزشی نخواهد داشت و خیلی از بدیهیاتی که به آن در امر دادرسی واقف هستیم اما به آن عمل نمی شود، اگر از بین برود، دیگر پرونده های متعدد ایجاد نخواهد شد.
رئیس دادگستری استان تهران ادامه داد: آمار زیاد پرونده ها در دستگاه قضایی به این دلیل است که پرونده های متعدد دیگری از یک پرونده ایجاد می شود و در نهایت یک موضوع اختلافی به دهها پرونده مبدل می شود که علت اصلی آن بخشی به طرفین، بخشی به راهنمایی های وکلا و قسمتی نیز به نحوه تصمیم گیری قضات در فرآیند دادرسی و صدور آرا و دادنامه از سوی آنان باز می گردد که باید این موضوع با همفکری رفع شود.
وی با بیان اینکه که تمام علوم انتها ندارد و شخصی که به مقام اجتهاد رسیده به معنای این نیست که به پایان فعالیت های علمی خویش نایل آمده، متذکر شد: هر عالم فاضل و فرزانه و فرهیخته ای را که در نظر بگیرید، باز هم مجهولات علمی فراوانی برای وی وجود دارد که باید تلاش کند آن مجهولات به معلومات تبدیل شود و این وضع در سایر علوم مانند مهندسی، پزشکی، اقتصاد نیز جاری و ساری است.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: برای قضات لازم است که این رویکرد و روحیه دانش افزایی را بطور مستمر مدنظر خود قرار دهند و در جهت ارتقا سطح علمی و تخصصی خویش همواره تلاش کنند.
اسماعیلی افزود: علوم همواره و بصورت مداوم با موضوعات جدید علمی مواجه می شود که نیاز به تجزیه و تحلیل و آموختن دانش متناسب با آن وضع را دارد و اگر از این زاویه به موضوع نگاه کنیم این جلسات و نشست های علمی در رفع ابهامات و بررسی این اختلاف رویه ها و بحث و تبادل نظرها می تواند این مجموعه را تبدیل به یک محیط علمی کند و کمک موثری خواهد بود در جهت نزدیک تر شدن به آن رتبه و شرط علمی اجتهاد که لازمه شغل قضاوت است و باید این موضوع را جدی گرفته و در این زمینه اهتمام لازم را داشته باشیم .
در پایان این نشست، رئیس کل دادگستری استان تهران دو نمونه از آرا صادره در بخش های حقوقی و کیفری را قرائت کرد و به دقت آنها را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.
همچنین در این جلسه تعدادی از اعضا کمیسیون به بیان نقطه نظرات حقوقی خود پرداختند که در هر مورد ارشادات لازم از سوی رئیس کل دادگستری استان تهران ارائه شد.
این کمیسیون با حضور جمعی از قضات منتخب واحدهای مختلف قضایی استان و بطور ماهیانه در محل ساختمان آموزش برگزار می شود.به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.1 - 6 ؟