تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۴ دوشنبه ۱۰ اسفند

به نام خدا

چه کسانی در انتخابات هیات مدیره کانون وکلای می توانند رای بدهند

انتخاب کنندگان ( وکلای پایه یک) هیات مدیره کانون وکلا لازم است شرایط ذیل را دارا باشند :

۱- محکومیت انتظامی درجه ۴ به بالا نداشته باشند.

۲- درحال تعلیق از وکالت نباشند .

۳- پروانه ی خود را تمدید کرده باشند .

موسسه طرح نوین اندیشهبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.5 + 1 ؟