تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۴ دوشنبه ۱۰ اسفند

به نام خدا

انتخابات هیات مدیره کانون وکلای مرکز

بیست و نهمین دوره ی انتخابات هیات مدیره ی کانون وکلای مرکز روز پنج شنبه (۱۳ اسفند) ساعت ۲۰-۸در محل کانون وکلای دادگستری مرکز واقع در تهران ، میدان آرژانتین ، خیابان زاگرس، پلاک ۳برگزار خواهد شد .لازم به ذکر است در این انتخابات ۱۲ نفر به عنوان عضو اصلی و ۶ نفربه عنوان عضو علی البدل توسط وکلای پایه یک کانون مرکز برای مدت ۲ سال انتخاب خواهند شد .

موسسه طرح نوین اندیشهبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.7 + 1 ؟