تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۴ یکشنبه ۰۹ اسفند

به نام خدا

فردا ، جلسه ی اول کلاس حقوق جزا

روز دوشنبه (۱۰اسفند) ، اولین جلسه ی کلاس حقوق جزای آقای عباس کریم نژاد در ساختمان میرداماد برگزار خواهد شد . علاقمندان به ثبت نام و شرکت در این کلاسها می توانند با شماره تلفن های ۳-۸۸۲۰۲۳۷۲تماس حاصل فرمایند .

موسسه طرح نوین اندیشهبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.2 - 8 ؟