تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۴ یکشنبه ۰۹ اسفند

به نام خدا

تکرار آزمون آزمایشی وکالت (۱)

به دلیل همزمانی آزمون آزمایشی وکالت (۱) با برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری و عدم شرکت برخی از داوطلبان محترم ، این هفته آزمون آزمایشی شماره (۱) برای این گروه از داوطلبان تکرار خواهد شد. لذا داوطلبانی که به هر دلیل در آزمون آزمایشی وکالت (۱) شرکت ننموده اند با هماهنگی نمایندگی شهر خود، می توانند در این آزمون شرکت نمایند . بدیهی است ، ادامه ی آزمون های آزمایشی وکالت ۹۵ ، طبق برنامه و در تاریخ های مقرر برگزار خواهد شد .

موسسه طرح نوین اندیشهبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.8 + 1 ؟