تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۴ دوشنبه ۰۳ اسفند

به نام خدا

۱۵۰۰ساعت طلایی

برای قبولی در آزمون وکالت ، ۱۵۰۰ساعت مطالعه ی مفید ، منسجم و هدفمند لازم است . برخی از داوطلبان از روز های گذشته ، برنامه ی مطالعاتی خود را آغاز کرده اندو برخی دیگر نیز از هفته ی اول اسفند ، به استقبال منابع خواهند رفت . به عموم علاقمندان به موفقیت در آزمون وکالت ، پیشنهاد می گردد هرچه سریعتر برنامه ی مطالعاتی خود را آغاز نمایند .

موسسه طرح نوین اندیشهبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.4 + 1 ؟