تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۴ دوشنبه ۰۳ اسفند

به نام خدا

فیلم آشنایی با مجموعه خدمات موسسه

فیلم معرفی مجموعه خدمات موسسه ویژه ی آزمون وکالت ۹۵ در سایت طرح نوین موجود است . علاقمندان می توانند از این طریق با محتوا ، نحوه ی ارائه و دریافت هریک از خدمات آشنا شوند .

موسسه طرح نوین اندیشهبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.4 - 8 ؟