تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۴ دوشنبه ۰۳ اسفند

به نام خدا

اولین یادداشت موفقیت وکالت ۹۵

روز یکشنبه (۲ اسفند) ، اولین یادداشت موفقیت وکالت ۹۵ در سایت طرح نوین منتشر شد . لازم به ذکر است ، مجموعه یادداشت های موفقیت به صورت هفتگی در روزهای یکشنبه ، به کاربران محترم تقدیم خواهد شد.

موسسه طرح نوین اندیشهبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.8 + 7 ؟