تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۰ تیر ۹۵ ساعت ۱۱:۲۰
۹۴ دوشنبه ۰۳ اسفند

به نام خدا

انتشار کتاب مختصر اصول فقه

تایپ و غلط گیری نهایی کتاب مختصر اصول فقه آقای محمد بخشی به پایان رسید و مرحله ی چاپ آن آغاز شد ه است . این کتاب در ۵۲۰ صفحه در قطع وزیری نوشته شده است و در نیمه ی دوم اسفند ۹۴ آماده ی توزیع و پخش خواهد بود.

موسسه طرح نوین اندیشهبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.5 - 7 ؟