کارگاه
۹۴ یکشنبه ۰۲ اسفند

به نام خدا

آغاز یادداشت های موفقیت وکالت

از روز یکشنبه (۲اسفند) ، مجموعه یادداشت های موفقیت ویژه ی آزمون وکالت ۹۵در سایت طرح نوین ، تقدیم داوطلبان محترم خواهد شد. لازم به ذکر است ، مجموعه یادداشت های موفقیت به صورت هفتگی ارائه خواهد شد .

موسسه طرح نوین اندیشهبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران