تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۴ یکشنبه ۰۲ اسفند

به نام خدا

آخرین فرصت ثبت نام آزمون های آزمایشی وکالت ۹۵

آزمون های آزمایشی وکالت ۹۵ (گروه ۳۰مرحله ای)از تاریخ  ۷ اسفند در سراسر کشور آغاز خواهد شد.

بنابراین علاقمندان و داوطلبان شرکت در آزمون ها می توانند حداکثر تا روز پنج شنبه (۶اسفند) به مراکز و دفاتر موسسه مراجعه فرمایند .

 

. بموسسه طرح نوین اندیشهبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.7 - 9 ؟