تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۴ شنبه ۰۱ اسفند

به نام خدا

جلسه ی اول حقوق جزا برگزار شد.

روز پنج شنبه (۲۹بهمن) ساعت ۳۰ /۱۳- ۳۰ /۸اولین جلسه ی کلاس حقوق جزا ی عمومی و اختصاصی آقای دکتر فرهی در ساختمان ولی عصر برگزار شد . علاقمندان به شرکت در این کلاسها می توانند با شماره تلفن های ۸-۸۸۹۸۶۲۷۷ و ۳-۸۸۲۰۲۳۷۲ تماس حاصل فرمایند.

موسسه طرح نوین اندیشهبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.1 - 2 ؟