تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۴ دوشنبه ۱۹ بهمن

به نام خدا

آغاز نگارش مجموعه یادداشت های موفقیت درآزمون وکالت ۹۵

از روز یکشنبه ( دوم اسفند ) ، نگارش مجموعه یادداشت های(( موفقیت در آزمون وکالت۹۵ )) در سایت طرح نوین آغاز خواهد شد . لازم به ذکر است ، مجموعه یادداشت ها ی موفقیت در روزهای یکشنبه هر هفته بایک موضوع مشخص به داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تقدیم خواهد شد . مطالعه ، پیگیری و اجرای دقیق مجموعه ی یادداشت های موفقیت نقش مهمی در موفقیت کاربران محترم خواهد داشت.

موسسه طرح نوین اندیشهبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.1 - 7 ؟