تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۴ چهارشنبه ۱۴ بهمن

به نام خدا

جلسه ی آشنایی با آزمون های شغلی برگزار شد.

روز گذشته جلسه ی آشنایی آزمون های شغلی حقوق ساعت ۱۸- ۱۶ در ساختمان فلسطین برگزار شد. در این جلسه آخرین اخبار و مباحث مربوط به نحوه ی برگزاری و موفقیت در آزمون های شغلی (وکالت، قضاوت و سردفتری) مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

موسسه طرح نوین اندیشهبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.5 - 9 ؟