تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۴ سه شنبه ۱۳ بهمن

به نام خدا

جلسه ی آشنایی با آزمون های حقوقی ۹۵

امروز سه شنبه (۱۳ بهمن)  ساعت ۱۸- ۱۶ جلسه ی آشنایی با آزمون های شغلی حقوقی در ساختمان فلسطین برگزار می گردد. علاقمندان به شرکت در این جلسه می توانند با شماره تلفن ۸- ۸۸۹۸۶۲۷۷ تماس حاصل فرمایند.

موسسه طرح نوین اندیشهبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.3 - 5 ؟