تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۷ تیر ۹۵ ساعت ۰۶:۴۰
۹۴ یکشنبه ۱۱ بهمن

به نام خدا

منابع آزمون قضاوت ۱۳۹۵

 

بسیاری از علاقمندان و متقاضیان ورود به حرفه ی قضاوت با هدف موفقیت در آزمون ، برنامه ی مطالعاتی خود را تهیه واجراء می نمایند .جهت راهنمایی بیشتر داوطلبان محترم درانتخاب منابع، موارد ذیل تقدیم می گردد:

یک. معرفی کتب آموزشی

حقوق مدنی: قانون مدنی درنظم حقوقی کنونی(دکترناصرکاتوزیان)+ بایسته های حقوق مدنی (دکترمیترا ضرابی)

آیین دادرسی مدنی: مختصرآیین دادرسی مدنی(دکترمحمدمهدی توکلی)

حقوق تجارت:مختصر حقوق تجارت(دکترمحمد مهدی توکلی)

حقوق جزا: مختصر حقوق جزای عمومی و اختصاصی(بابک فرهی)

آیین دادرسی کیفری: مختصر آیین دادرسی کیفری(با بک فرهی)

دو. قوانین، مقررات و آراء وحدت رویه

کلیه داوطلبان باید قوانین، مقررات و آراء وحدت رویه مرتبط با هردرس را نیز مطالعه نمایند:

حقوق مدنی: قانون مدنی+ قانون مسوولیت مدنی+ قانون روابط موجرو مستاجر+ قانون اوقاف + قانون بیمه اجباری+ قانون حمایت خانواده+ آراء وحدت رویه

آیین دادرسی مدنی: قانون آیین دادرسی مدنی + قانون اجرای احکام مدنی + قانون امور حسبی + قانون دیوان عدالت اداری وآیین دادرسی مربوطه +  قانون شوراهای حل اختلاف + قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی + آراء وحدت رویه

حقوق تجارت : قانون تجارت + قانون صدورچک + قانون ورشکستگی+ قانون راجع به دلالی+ قانون راجع به بورس + قا نون ثبت علائم و اختراعات + آراء وحدت رویه

حقوق جزا: قانون مجازات اسلامی + قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ؛ارتشاء وکلاهبرداری+ قانون صدور چک + آراء وحدت رویه

آیین دادرسی کیفری: قانون آیین دادرسی کیفری + قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب + قانون نظارت بر رفتار قضات+ آیین نامه دادگاه ویژه ی روحانیت + آراء وحدت رویه

توجه مهم: مجموعه کتب «آسان خوان» موسسه طرح نوین اندیشه می تواند منبع مناسبی برای «قانون خوانی» باشد.

 

سه. سوالات سنوات گذشته

پس از یک دوره مطالعه ی کامل منابع اعلام شده ، به داوطلبان محترم پیشنهاد می گردد سوالات سنوات گذشته ی آزمون های حقوقی را نیز مطالعه نمایند . به عنوان مثال مجموعه کتب تست طلایی موسسه طرح نوین اندیشه منبع مطالعاتی مناسبی برای آشنایی بیشتر با نحوه ی طرح تست و آموزش نکات مندرج در آنها می باشد.

توجه: معرفی منابع فوق الذکر ، براساس دیدگاها و نظرات اساتید و همکاران موسسه طرح نوین اندیشه می باشد و ممکن است بابرخی دیدگاها و نظرات سایر موسسات و اساتید محترم متفاوت باشد. به هرحال داوطلبانی که علاقمند به همراهی با برنامه های مطالعاتی موسسه هستند پیشنهاد می گردد، منابع مطالعاتی خود را براساس منابع معرفی شده انتخاب نمایند.

موفق باشید

موسسه طرح نوین اندیشه

۱۱/ ۱۱/ ۹۴به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.8 + 3 ؟