تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۴ شنبه ۱۰ بهمن

به نام خدا

برگزاری آزمون دکتری حقوق دانشگاه آزاد اسلامی ۹۵

روز جمعه (۹ بهمن)، آزمون دکتری حقوق دانشگاه آزاد اسلامی سال ۱۳۹۵ برگزار شد. لازم به ذکر است پس از اعلام نتایج آزمون تستی، مصاحبه ی شفاهی از پذیرفته شدگان به عمل خواهد آمد.

موسسه طرح نوین اندیشهبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.6 - 7 ؟