تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۴ پنج شنبه ۰۸ بهمن

به نام خدا

۹ بهمن ،آزمون دکتری حقوق دانشگاه آزاد اسلامی

روز جمعه ( ۹بهمن) ،آزمون دکتری حقوق دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۵، برگزار خواهد شد . کارت شرکت در این آزمون هم اکنون در سایت دانشگاه آزاد قابل دریافت می باشد.

موسسه طرح نوین اندیشهبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.2 - 3 ؟