تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۴ دوشنبه ۰۵ بهمن

داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ می توانند از خدمات مشاوره ای موسسه به صورت حضوری بهره مند گردند . علاقمندان از طریق شماره تلفن

۸-۸۸۹۸۶۲۷۷اقدام به ثبت نام و تعیین وقت نمایند.

موسسه طرح نوین اندیشهبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.9 + 5 ؟