تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۴ دوشنبه ۰۵ بهمن

پس از انتشار کارنامه ی اولیه ی آزمون وکالت ۹۴، به تدریج اسامی پذیرفته شدگان قطعی توسط کانون های وکلای مربوطه اعلام خواهد شد. تاکنون کانون های وکلای دادگستری قم ، لرستان ، اردبیل ، کرمان ، زنجان ، کرمانشاه ، گلستان ، گیلان ، همدان و اصفهان اسامی پذیرفته شدگان قطعی خود را اعلام نموده اند و تکلیف ۱۳ کانون باقیمانده نیز تا روز های آینده مشخص خواهد شد.

موسسه طرح نوین اندیشه



به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.4 - 8 ؟