تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۴ دوشنبه ۰۵ بهمن

از روز دوشنبه ( ۵ بهمن ) ، ثبت نام ((طرح بیمه ی قبولی در آزمون وکالت ۹۵)) در مراکز و دفاتر مجاز موسسه آغاز می گردد. دراین طرح آموزشی ، اعضاء پس از پرداخت شهریه ی ورودی و عضویت در طرح (ششصد هزارتومان )از مجموعه ی کامل خدمات ( کلاس ، آزمون، بسته، برنامه ریزی ، نظارت و …) برخوردار شده و در صورت قبولی در آزمون وکالت ۹۵ ، چک آنها ( به مبلغ سه میلیون و چهارصد هزار تومان) وصول و در غیر اینصورت بدون هیچگونه قیدو شرطی به دانشجو مسترد خواهد شد.

موسسه طرح نوین اندیشهبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.7 + 1 ؟