تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۴ چهارشنبه ۳۰ دی

به نام خدا

کلاسهای آموزشی ویژه ی آزمون وکالت ۹۵

پیرو سوالات برخی از داوطلبان محترم ، برنامه ی کلاسهای آموزشی ویژه ی آزمون وکالت ۹۵ در سایت موسسه (گوشه ی سمت راست) آمده است. لازم به ذکر است ، کلاسهای (فقط جمعه ها) و (یک نوبت در ماه) برای افراد شاغل یا داوطلبان شهرستانی پیشنهاد می گردد.

 

موسسه طرح نوین اندیشهبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.3 - 4 ؟