تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۴ چهارشنبه ۳۰ دی

به نام خدا

طرح بیمه ی قبولی در آزمون وکالت ۹۵

پس از انتشار طرح ((بیمه ی قبولی در آزمون وکالت ۹۵)) در سایت طرح نوین، در خصوص این طرح ، برخی سوالات مطرح شده است . جهت اطمینان کامل داوطلبان ، اعلام می گردد : محتوای خدمات موجود در طرح ، برای قبولی داوطلبان کافیست . آنچه موفقیت اعضای طرح را حتمی و قطعی خواهد نمود ، اجرای تمام و کمال محتوای طرح و تبعیت کامل و محض از برنامه ریزی موسسه خواهد بود.

 

موسسه طرح نوین اندیشهبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.1 - 8 ؟