تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۵ بهمن ۹۴ ساعت ۰۸:۰۹
۹۴ چهارشنبه ۲۳ دی

به نام خدا

معمولاً یک هفته تا ده روز پس از انتشار کارنامه ی داوطلبان در سایت سازمان سنجش، اسامی قطعی پذیرفته شدگان در سایت کانون مربوطه و اسکودا، منتشر خواهد شد.

 

موسسه طرح نوین اندیشهبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.8 - 9 ؟