تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۵ بهمن ۹۴ ساعت ۰۸:۱۴
۹۴ سه شنبه ۲۲ دی

به نام خدا

پیرو سوالات برخی ازداوطلبان محترم به استحضارمی رساند:

دربرخی ازکانون هاودرصورت عدم ثبت نام پذیرفته شدگان و وجودظرفیت خالی ، کانون مربوطه می تواند از رتبه های بعدی برای ثبت نام دعوت به عمل آورد.البته تکمیل ظرفیت درچندماه آینده(مثلاخردادبه بعد)اجرا خواهدشد.

 

موسسه طرح نوین اندیشهبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.5 - 10 ؟