تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۴ آذر ۹۵ ساعت ۰۷:۱۹
۹۴ چهارشنبه ۰۲ دی

         قاضی نویسنده

ابراهیم دژپسند گرچه بیش از دو دهه قاضی دادگستری است لیکن قبل از فعالیت قضایی در قوه قضاییه (از قاضی تحقیق تامقام داوری و ریاست شعبه) به عنوان سردبیر برنامه های ادبی عرفانی زمزمه های عارفانه عصر امروزرادیو،در آیینه حقوق، به فعالیت در صدا و سیما مشغول بوده است. فعالیت ادبی و فرهنگی اودر کنار فعالیت قضایی همچون دو بال است که با او به ادامه فعالیت فرهنگی می پردازد. پس از مدتی علاوه بر مقالات ادبی و حقوقی به نوشتن کتاب های (قصه آه و آیینه ، قصه آه و چاه) در سال ۱۳۸۳به نگارش در آورده است .در سال ۱۳۹۳پس از ۱۰سال فعالیت ادبی فرهنگی و قضایی به نگارش دوجلد از کتاب هایی چون: استدلال دادرسی(مبا نی تفسیر تخصصی حقوق مدنی) و فراتر از تجربه (هرمونوتیک عرفانی از اسماءربانی)پرداخته است. در سال ۱۳۹۵نیز با استدلال به نگارش کتاب هایی چون غزل(رقص جنون) و تفسیر (متن قرارداد)به نگارش درآورده است .او همچنان در پی نوشتن کتابهایی چون کیمیای کلمه (پراگماتیسم عرفانی با آیات ربانی )و تفسیرتقصیر (نگرشی برفلسفه ی مسولیت مدنی قرارداد ضمان قهری) می باشد.

books2به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.10 + 7 ؟