تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۷ بهمن ۹۴ ساعت ۱۲:۲۰
۹۴ شنبه ۱۴ آذر

به نام خدا

 

pdf

آزمون وکالت امسال در روز جمعه ۶ آذرماه با حضور بیش از شصت هزار نفر از داوطلبان برگزار گردید. دراین یادداشت در ابتدا، مجموعه ی اقدامات مؤسسه و سپس احتمال و شانس قبولی در آزمون را مورد بررسی قرار می دهیم:

اول) مجموعه اقدامات مؤسسه طرح نوین اندیشه

درمسیر موفقیت داوطلبان آزمون وکالت، مؤسسه طرح نوین اندیشه مجموعه فعالیت های مجازی را به صورت رایگان از تاریخ ۰۵ /۰۸ /۹۴ آغاز نمود که هزاران نفر در سراسر کشور از آن استفاده نمودند. بعد از برگزاری آزمون وکالت۹۴ نیز ارائه ی “سه خدمت ویژه” تعریف و اجراء شد:

۱– دفترچه و کلید سوالات آزمون وکالت که درساعت ۱۷ روز جمعه ۶ آذر درسایت قرارگرفت.

۲– سامانه ی معدل گیری آزمون که از روز جمعه ۶ آذر ساعت ۱۸ فعال شده و در حال حاضر نیز در دسترس می باشد.

۳- فایل صوتی کارگاه تحلیل سوالات آزمون وکالت ۹۴ که از ساعت ۲۰ روز جمعه ۶ آذر درسایت قابل است.

۴- فیلم «کارگاه تحلیل سوالات آزمون وکالت ۹۴» که از روز شنبه ۷ آذر ساعت ۲۲ در سایت طرح نوین تقدیم گردیده است.

جهت آگاهی بیشترداوطلبان گرامی درخصوص آزمون وکالت ۹۴، ذکر چند نکته ضروری می باشد:

۱– نقد و بررسی آزمون وکالت امسال در یادداشت هفته ۴۰، درسایت مؤسسه آمده است.

۲– کلید سوالات آزمون، نظر اساتید مؤسسه است و احتمال دارد تعدادی از آنها در تعارض با کلید اصلی اسکودا باشد که دراین مقام کلید اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) لازم الرعایه خواهدبود.

۳– به احتمال بسیار زیاد، پاسخبرگ اصلی داوطلبان با آنچه که درسامانه وارد نموده اند در برخی موارد، متفاوت است وهمین امر می تواند نمره ی احتمالی داوطلبان را بانمره ی اصلی آنها متفاوت نماید.

۴- فعلاً حدود ۱۰ درصد از مجموع شرکت کنندگان در آزمون اصلی، وارد سامانه ی معدل گیری شده اند و تحلیل آماری ذیل الذکر، می تواند فقط بیانگر احتمالات آتی باشد و به هیچ وجه قطعی و مسلم الحصول نخواهدبود. مسلماً به تدریج باحضور جمعیت بیشترداوطلبان، دقت تحلیل آماری درنوبت دوم افزایش خواهدیافت.

۵- در تحلیل آماری حاضر، علاوه برکیفیت طرح سوالات، مواردی چون ظرفیت پذیرش، پتانسیل کانون و عملکرد احتمالی سایر داوطلبان نیز مورد توجه قرار گرفته است.

۶– داوطلبان محترم توجه داشته باشند ممکن است میان کلید سوالات مؤسسه و کلید نهایی آزمون وکالت یک تفاوت حداقل ۵ درصدی یا یک نمره ای باشد که باید منتظر اعلام نظرقطعی اسکودا باشیم.

۷- بعد از اعلام کلید اصلی توسط اسکودا، مجدداً پاسخبرگ داوطلبان حاضر در سامانه باکلیداصلی تصحیح و تحلیل دوم تقدیم خواهد شد.

۸- با توجه به نکات فوق الذکر، احتمال خطای ۵ درصدی (افزایش یا کاهش) درتحلیل آماری وجود دارد. بنابراین داوطلبانی که میانگین نمره ی آنها ۵ درصدیا یک نمره کمتراز درصدیا نمره ی احتمالی قبولی است، همچنان می توانند امیدوار به اعلام نتایج دی ماه باشند.

دوم) بررسی احتمال و شانس قبولی در آزمون وکالت ۹۴

تا تاریخ ۱۲ /۰۹ /۹۴ ، وضعیت شرکت کنندگان در سامانه و داوطلبان آزمون وکالت به شرح ذیل می باشد:

ردیف نام کانون بالاترین نمره ظرفیت پذیرش درصد احتمال قبولی نمره احتمالی قبولی
۱ مرکز ۱۰ /۱۵ ۱۰۰۰ ۶۰ ۵۵ ۱۲ -۱۱
۲ آذربایجان شرقی ۲۰ /۱۵ ۹۰ ۵۸ ۵۳ ۶ /۱۱۶ /۱۰
۳ فارس و کهکیلویه
۱۶ ۱۱۰ ۶۰ ۵۷ ۱۲ ۴ /۱۱
۴ اصفهان ۲۰ /۱۶ ۱۳۰ ۶۰ ۵۷ ۱۲ ۴ /۱۱
۵ آذربایجان غربی ۱۰ /۱۵ ۴۴ ۶۰ ۵۵ ۱۲ ۱۱
۶ مازندران ۹۰ /۱۵ ۷۲ ۶۰ ۵۷ ۱۲ ۴ /۱۱
۷ خراسان ۱۰ /۱۴ ۶۰ ۶۲ ۶۰ ۴/ ۱۲ ۱۲
۸ گیلان ۱۰ /۱۵ ۵۰ ۶۰ ۵۵ ۱۲ ۱۱
۹ قزوین ۱۰ /۱۳ ۵۰ ۶۰ ۵۵ ۱۲ ۱۱
۱۰ خوزستان ۵۰ /۱۱ ۵۰ ۵۵ ۵۲ ۱۱ ۴ /۱۰
۱۱ کرمانشاه و ایلام ۳۰ /۱۴ ۵۲ ۵۵ ۵۲ ۱۱ – ۴ /۱۰
۱۲ همدان ۹۰ /۱۴ ۳۵ ۵۵ ۵۰ ۱۱ ۱۰
۱۳ قم ۵۰ /۱۴ ۳۰ ۵۵ ۵۲ ۱۱ ۴ /۱۰
۱۴ کردستان ۲۰ /۱۴ ۴۰ ۵۵ ۵۲ ۱۱ ۴ /۱۰
۱۵ گلستان ۹۰ /۱۳ ۴۵ ۵۷ ۵۵ ۴ /۱۱ ۱۱
۱۶ اردبیل ۱۰ /۱۵ ۵۰ ۶۲ ۵۷ ۴ /۱۲ ۷ /۱۰
۱۷ مرکزی ۲۰ /۱۴ ۲۵ ۵۵ ۵۰ ۱۱ ۱۰
۱۸ بوشهر ۱۰ /۱۳ ۵۰ ۵۵ ۵۰ ۱۱ ۱۰
۱۹ زنجان ۲۰ /۱۵ ۳۵ ۵۵ ۵۰ ۱۱ ۱۰
۲۰ لرستان ۱۶ ۳۵ ۶۲ ۵۸ ۴ /۱۲ ۶ /۱۱
۲۱ کرمان ۲۰ /۱۵ ۴۰ ۶۰ ۵۵ ۱۲ ۱۱
۲۲ البرز ۸۰ /۱۵ ۱۰۰ ۶۲ ۵۷ ۴ /۱۲ ۴ /۱۰
۲۳ چهارمحال و بختیاری ۸۰ /۱۱ ۲۰ ۵۲ ۴۸ ۴۰ /۱۰ ۴ /۹


خاتمه:
نتایج آزمون احتمالاً تا تاواسط دی ماه اعلام و سرنوشت ۲۲۱۳ ظرفیت قبولی مشخص خواهدشد و حدود ۶۲ هزار نفر از بازماندگان دراین آزمون می بایست برای قبولی درسال آینده، تلاش مجددی داشته باشند. بعد از ۱۹ سال فعالیت حرفه ای دراین حوزه، با قطعیت اظهار می دارم که برای قبولی در آزمون وکالت فقط آشنایی با منابع و مطالعه کردن کافی نیست، بلکه عوامل بسیار زیادی برای موفقیت در این عرصه حائزاهمیت است. لذا اعتقاد راسخ دارم، بخش قابل توجهی از داوطلبان مانیاز به نگرشی جدید در نوع نگاه به زندگی، هدف گذاری، فعالیت، تعهد، مسؤولیت پذیری و … دارند که باید در ابتدا ساختار فکری و شخصی خود را بسازند. دراین خصوص یادداشت ویژه ای درتاریخ ۲۲/ ۹/ ۹۴ تقدیم خواهدشد. به عموم داوطلبان آزمون های حقوقی علی الخصوص آزمون وکالت۹۵، مطالعه ی این یادداشت ویژه پیشنهاد می گردد.

توجه: بررسی احتمال و شانس قبولی در آزمون وکالت ۹۴ (نوبت دوم) بعد از اعلام کلید اصلی توسط اسکودا تقدیم خواهدشد.

 

موفق باشید

                                                                                                                                   محمد فرجی

       مدیر مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه

۱۴/ ۹/ ۹۴به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.7 - 10 ؟

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۲

  با سلام
  باید منتظر عملکرد دیگران باشید.

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۲

  با سلام
  باید منتظر عملکرد دیگران باشید.

 • الهام درتاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۰

  سلام اقای فرجی تو سامانه شما شرکت کردم .کانون گلستان .اینو نوشته.نمره نهایی با احتساب نمره منفی (۴۹٫۷۳) ۵۹٫۶۷

 • امینی درتاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۸

  با سلام و تشکر از راهنمایی و زحمات شما
  در سامانه معدل گیری موسسه شما شرکت کردم نمره نهایی ۶۸/۳۳ ( در صد کل ۵۶/۹۴) در کانون خوزستان کسب نمودم
  آیا امیدی به قبولی در کانون خوزستان وجود دارد؟
  در ضمن نمره تراز نمایش داده نمی شود آیا خطایی در سامانه وجود دارد؟
  با سپاس فراوان

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۶

  با سلام
  بستگی به عملکرد دیگران دارد. البته استان تهران بعید است.

 • شریفی درتاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۵

  سلام اقا فرجی با معدل ۱۲/۰۲۵امیدی برای قبولی تو مرکز برای تهران هست یا باید به امید سیستان باشم.

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۵

  با سلام
  اگر کانون خود را انتخاب نکردهاید لطفا به سامانه مراجعه نموده و کانون خود را تعیین فرمایید.

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۵

  با سلام
  بهتر است منتظر اعلام نتایج باشیم.

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۵

  با سلام
  توضیحات کافی تقدیم شده است.

 • س درتاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۴

  با سلام پارسال که سطح سوالات سخت تر از امسال بود ” اخرین نفر کانون بوشهر دارای معدل ۱۱٫۲ به بالا بود. حال چطور امسال که سوالات اسانتر بود شما حداقل را ۱۰-۱۱اعلام کرده اید؟ در ضمن از صمیم قلب زحمات خالصانه شما را در خدمت به دانشجویان ارج می نهیم. اجرتان با یزدان پاک

 • همایون درتاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۴

  با سلام در سامانه معدل گیری شما محلی برای تعیین کانون متبوع افراد وجود ندارد اما در یادداشت شما افراد به تفکیک کانون ها اعلام نتیجه کردید لطفا توضیح بفرمایید کانون متبوع افراد چگونه تعیین شده است؟؟

 • علیرضا محمدی درتاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۴

  جناب آقای فرجی
  ضمن عرض ادب وارادت
  بنده میانگینم در کانون اردبیل ۶۲ درصد است آیا جای امیدواری هست یا نه؟

 • admin درتاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۴

  باسلام
  ممنون از محبت شما

 • admin درتاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۴

  باسلام
  حدود نیم نمره اختلاف را پیش بینی نمایید و منتظر کلید اصلی باشید .

 • admin درتاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۴

  باسلام
  فرقی ندارد زیرا هردو در یادداشت ۴۱ اعلام شده است .

 • admin درتاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۴

  باسلام
  لطفا اطلاعیه موجود در سایت را بخوانید .

 • admin درتاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۴

  باسلام
  ۱ – لطفا یادداشت روز ۶۲ را بخوانید
  ۲ – هیچ تصمیمی اتخاذ نشده است .

 • admin درتاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۴

  باسلام
  شما جزو سهمیه آزاد هستید و باید حداقل نمره را بدست آورید .

 • میلاد درتاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۴

  سلام . خسته نباشید . من و امثال من که سهمیه نداریم هم با همین حداقل نمره های احتمالی که برای قبولی زدید ، شانسی برای پذیرفته شدن داریم و اینکه اساسا سهمیه ها در اعمال نتایج به چه شکلی اعمال میشه ؟

 • الهام درتاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۴

  باسلام وخسته نباشید میخواستم بدونم از ازمون سردفتری چه خبر هنوز زمان ثبت نامش مشخص نشده؟وایا امسال ازمون مشاوران برگزار میشه یانه؟باتشکر

 • سهامی درتاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۴

  سلام
  اقای فرجی من معدلم ۱۰٫۴ شده امیدی به قبولی هست ؟

 • محمدرضا درتاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۴

  با سلام اگر امکان دارد کمی در مورد سامانه معدل گیری خود توضیح بفرمایید معدل اعلامی دارای اهمیت می باشد یا درصد اعلام شده؟ با تشکر

 • میلاد درتاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۴

  معدلم تو سامانه شما شده ۱۲ تو دادآفرین شده ۱۱/۸۰ کدوم قابل اعتماد است؟

 • دانشجو درتاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۴

  ممنون از سایت و خدمات عالیتون در این ۲ سال
  هر سال با دست پر تری آمدید
  ممنون

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۴

  با سلام
  امید به خدا.

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۴

  با سلام
  بلی .تقریبا هر سال نمونه داشته ایم.

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۴

  با سلام نمره شما خوب است. نگران نباشید.

 • محمد درتاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۴

  سلام خسته نباشید
  نمره نهایی من (۶۱٫۱۱) کانون زنجان شرکت کردم اگه نهایتا یک نمره هم بالا پایین شه معدلم میشه ۱۱ (۵۵درصد) امیدوارم به قبولی باشم ؟؟؟؟

 • محمد یاسر درتاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۴

  سلام مجدد.
  جناب آقای فرجیٰ ؛ سوال بنده رو کاملا متوجه شدید؟
  عرض کردم با توجه به تجربیات ارزشمند شما ! ؛ در سال های گذشته ؛ آیا سوالی بوده که با اعتراض داوطلبین و آوردن دلیل مناسب توسط ایشان؛ سوالی از بارم نمرات حذف شود یا خیر؟
  اینکه اسکودا تصمیم نهایی را می گیرد که بدیهی ست عزیز دل!

 • admin درتاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۴

  با سلام
  لطفا مجددا گزینه های خود را در سامانه معدل گیری با انتخاب کانون مورد نظر وارد نمایید.

 • admin درتاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۴

  با سلام
  لطفا مجددا با انتخاب کانون گزینه های خود را وارد سامانه نمایید.

 • admin درتاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۴

  با سلام
  لطفا ۱ ساعت دیگر مجددا در سامانه گزینه های با انتخاب کانون مورد نظر انتخاب فرمایید.

 • admin درتاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۴

  با سلام
  نمره شما لب مرز است
  بهتر است منتظر کلید اصلی باشید. شاید تغییرات در کلید به نفع شما باشید.

 • davtalab درتاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۴

  سلام اقای فرجی سوال منو ثبت نکردید!!!من پرسیدم که درفرم ثبتنام سامانه معدلگیری من ثبتنام کردم ولی درمورداینکه کدوم کانون هستم ازمن چیزی نخواست درضمن من طبق نتیجه سامانه معدلم۱۴/۲۰یعنی میانگین۷۱/۱۱شدم درگلستان…

 • admin درتاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۴

  با سلام
  شما حداقل نیم نمره برای تغییر معدل خود کنار بگذارید. بنابراین معدل ۱۱ شما میتواند فعلا به واقعیت نزدیک باشد

 • admin درتاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۴

  با سلام
  کلید پس از اعلام کلید اسکودا سامانه مجددا پاسخ های داوطلبان را تصحیح خواهد کرد.

 • امیر نظیفی درتاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۴

  سلام بچه ها
  چند دفعه در سامانه معدل گیری طرح نوین شرکت کردم . ولی هنوز کلید تغییر نکرده چون معدلم همون قبلیه کسی اطلاع داره کی کلید رو اینا عوض میکنن؟ اصلا عوض کنن میگن؟

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۴

  با سلام
  سوالی از شما نداریم که پاسخ بدهیم. ضمنا بنده حداقل پاسخگوی ۳۰ سوال در روز هستم.

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۴

  با سلام
  احتمالا معدل ایشاندر سامانه ثبت نشده است. بفرمایید مجددا وارد سامانه شوند.

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۴

  با سلام
  در این خصوص اسکودا تصمیم گیری و اعلام نظر خواهد کرد.

 • علي درتاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۴

  چرا پاسخ سوالات را نمیدهید و به داوطلبان احترام نمیگذارید؟

 • محمد یاسر درتاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۴

  سلام جناب آقای فرجی.
  در رابطه با کلید اعلامی از سوی سازمان سنجش؛ آیا اعتراض به سوالات پذیرفته است؟
  اگر پاسخ مثبت است، مراحل و آئین آن چگونه است؟
  و سوال آخر اینکه..
  در سال های گذشته؛ طبق تجربه ای که حضرتعالی دارید؛ آیا سوالی بوده که با اعتراض کارآموزان ؛ از بارم نمرات حذف شود؟
  متشکرم

 • امیری درتاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۴

  با سلام وخسته نباشید
  آیا نمره قزوین ۱۰٫۱۳بالاترین هستش در صورتی که دوست بنده معدل حدود ۱۶را کسب کرده
  تشکر