تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۴ دوشنبه ۱۸ آبان

به نام خدا

 

امروز دوشنبه (۱۸ آبان) فایل صوتی « مرور نکات مهم آیین دادرسی مدنی» تقدیم اعضای محترم طرح جامع قبولی در آزمون وکالت ۹۴ خواهد شد. این فایل صوتی ارزشمند که توسط آقای محمد کریمی آماده شده است، حاوی نکات مهم و کلیدی است که بخش قابل توجهی از موضوعات اصلی آیین دادرسی مدنی را در بر می گیرد. استفاده از این فایل صوتی ارزشمند را به عموم متقاضیان آزمون وکالت پیشنهاد می نماییم. جهت ثبت نام و دسترسی به این فایل صوتی رایگان به گوشه ی سمت راست سایت طرح نوین مراجعه فرمایید.

 

موسسه طرح نوین اندیشهبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.4 + 2 ؟