تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۴ شنبه ۱۶ آبان

به نام خدا

 

امروز شنبه (۱۶ آبان) فایل صوتی « نکات مهم آیین دادرسی کیفری» تقدیم اعضای محترم طرح جامع قبولی در آزمون وکالت ۹۴ خواهد شد. این فایل صوتی ارزشمند که توسط آقای دکتر علیرضا نوبهاری طهرانی آماده شده است، حاوی نکات مهم و کلیدی است که بخش قابل توجهی از موضوعات اصلی آیین دادرسی کیفری را در بر می گیرد. استفاده از این فایل صوتی ارزشمند را به عموم متقاضیان آزمون وکالت پیشنهاد می نماییم. جهت ثبت نام و دسترسی به این فایل صوتی رایگان به گوشه ی سمت راست سایت طرح نوین مراجعه فرمایید.

 

موسسه طرح نوین اندیشهبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.6 - 7 ؟