تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۴ چهارشنبه ۱۳ آبان

به نام خدا

 

روز گذشته، نمایشگاه کتاب استانی در شهر مشهد مقدس خاتمه یافت. این نمایشگاه از تاریخ ۵ آبان لغایت ۱۲ آبان در مشهد بلوار وکیل آباد برگزار گردید.

 

موسسه طرح نوین اندیشهبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.8 - 10 ؟