تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۴ چهارشنبه ۱۳ آبان

به نام خدا

 

روز چهار شنبه (۱۳ آبان)، آخرین روز نمایشگاه کتاب استانی در شهرکرد می باشد. علاقمندان می توانند جهت تهیه محصولات موسسه طرح نوین اندیشه به این نمایشگاه مراجعه فرمایند.

 

موسسه طرح نوین اندیشهبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.2 - 3 ؟