تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۷ بهمن ۹۴ ساعت ۰۷:۱۱
۹۴ سه شنبه ۱۲ آبان

نظر به اینکه بیست و هشتمین دوره هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در شرف انقضاء است لذا از کلیه وکلای پایه یک دادگستری مقیم مرکز که داوطلب عضویت در هیأت مدیره دوره بیست و نهم بوده و دارای شرایط مقرر در ماده ۴ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۰۵/۱۲/۱۳۳۳ ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۹/۰۱/۱۳۷۶ هستند دعوت می شود که از روز دوشنبه ۱۸/۰۸/۱۳۹۴ لغایت پایان وقت اداری روز شنبه ۰۷/۰۹/۱۳۹۴ جهت ثبت نام به دفتر هیأت نظارت واقع در محل کانون وکلای دادگستری مرکز طبقه چهارم شرقی مراجعه نمایند.

رئیس هیأت نظارت بر انتخابات – دکترعلی نجفی توانابه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.3 - 9 ؟