تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۱۹ بهمن ۹۴ ساعت ۰۸:۱۹
۹۴ دوشنبه ۱۱ آبان
 1. به موجب ماده ۲۹۴ ق.ا.دک دادگاههای کیفری موجود در نظام قضایی عبارتند از:

الف)کیفری دو، کیفری یک، نظامی، اطفال و نوجوانان ، ویژه روحانیت

ب) کیفری دو، کیفری یک، نظامی، اطفال و نوجوانان، انقلاب

ج) کیفری دو، کیفری یک، نظامی، انقلاب

د)کیفری دو، کیفری یک، کیفری استان، انقلاب، اطفال و نوجوانان، نظامی

 

 1. کدام گزینه صحیح است؟

الف) دادگاه اطفال از یک رییس یا دادرس علی البدل تشکیل می شود.

ب) دادگاه اطفال از یک رییس و دو مشاور تشکیل می شود.

ج) دادگاه اطفال از یک رییس و یک مستشار و یک مشاور تشکیل می شود.

د) دادگاه اطفال از یک رییس یا دادرس علی البدل و یک مشاور تشکیل می شود.

 

 1. صلاحیت دادگاه عمومی بخش همان صلاحیت دادگاه … است.

الف)کیفری دو

ب)کیفری یک

ج) کیفری یک و دو

د) کیفری دو و اطفال

 

 1. کدام گزینه در خصوص حضور دادستان یا نماینده او در جلسات دادگاه کیفری صحیح است؟

الف)یک و دو الزامی است.

ب)کیفری یک الزامی و کیفری دو اختیاری است.

ج)کیفری یک الزامی و کیفری دو در صورت صلاحدید دادگاه الزامی است.

د)یک و دو اختیاری است.

 

 1. رسیدگی به کدام یک از جرایم زیر در صلاحیت دادگاه کیفری یک نیست؟

الف)جرایم مستوجب سلب حیات

ب)جرایم سیاسی و مطبوعاتی

ج)جرایم مستوجب مجازات قطع عضو

د)جرایم مستوجب نصف دیه و بالاتر

 

 1. رسیدگی به کدام یک از جرایم زیر از صلاحیت دادگاه انقلاب خارج است؟

الف)حمل سلاح غیر مجاز

ب)نگهداری مواد مخدر

ج)بغی

د)افساد فی الارض

 

 1. دادگاه اطفال صلاحیت رسیدگی به….

الف)کلیه جرایم اطفال را دارد.

ب)کلیه جرایم اطفال و نیز افرادی را که به سن هجده سال تمام شمسی نرسیده اند دارد.

ج)کلیه جرایم اطفال و آن دسته از جرایم افراد بالغ زیر هجده سال را که در صلاحیت دادگاه کیفری یک و یا دادگاه انقلاب نیست را دارد.

د)برخی جرایم اطفال و افراد بالغ زیر هجده سال را دارد.

 

 1. رسیدگی به اتهامات کدام یک از افراد ذیل لزوما در صلاحیت دادگاههای تهران نیست؟

الف)معاونان رؤسای سه قوه

ب)مشاوران رؤسای سه قوه

ج)مشاوران وزرا

د)معاونان وزرا

 

 1. رسیدگی به اتهامات کدام یک از افراد زیر از صلاحیت دادگاه مرکز استان محل وقوع خارج است؟

الف)فرمانداران غیر مرکز استان

ب)شهرداران غیر مراکز شهرستان ها

ج)مدیران کل ادارات دولتی

د)بخشداران مراکز شهرستانها

 

 1. چنانچه دادگاه کیفری یک حین رسیدگی متوجه شود که رسیدگی به جرم در صلاحیت دادگاه کیفری دو است………..

الف)با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه کیفری دو می فرستد.

ب)بدون صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را برای ادامه رسیدگی به دادگاه کیفری دو می فرستد.

ج)پرونده را جهت ارجاع به دادگاه کیفری دو نزد رییس حوزه قضایی می فرستد.

د)مکلف است به رسیدگی ادامه داده و رای صادر کند.

 

 1. هرگاه نوجوان ۱۶ ساله ای مرتکب جرمی شود که در صلاحیت دادگاه انقلاب است، به جرم او اصولاً در کدام دادگاه رسیدگی می شود؟

الف)اطفال

ب)انقلاب

ج)کیفری یک ویژه نوجوانان

د)کیفری یک

 

 1. هرگاه یک تبعه بیگانه در خارج از کشور مرتکب جرمی شود که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای ایران است به اتهام او در کدام دادگاه رسیدگی می شود؟

الف)صالح تهران

ب)کیفری یک تهران

ج)صالح محل دستگیری

د)کیفری یک محل دستگیری

 

 1. دادگاههای کیفری در کدام یک از موارد زیر شروع به رسیدگی می کنند؟

الف)وصول کیفر خواست دادستان

ب)قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه

ج)ادعای شفاهی دادستان در دادگاه

د)هر سه مورد.

 

 1. هرگاه در حوزه قضایی بخش جرمی اتفاق بیفتد که در صلاحیت دادگاه کیفری یک است، انجام تحقیقات مقدماتی با چه کسی است؟

الف)رییس یا در صورت غیبت او دادرس علی البدل تحت نظارت دادستان.

ب)رییس حوزه قضایی بخش به طور مستقل.

ج)دادرس علی البدل به جانشینی از بازپرس تحت نظارت رییس حوزه قضایی.

د)بازپرس.

 

۱۵٫ کدام گزینه نادرست است؟

الف)هرگاه متهم پس از تعیین وکیل تسخیری، وکیل تعیینی معرفی کند وکالت تسخیری مرتفع می شود.

ب)تقاضای تغییر وکیل تسخیری از طرف متهم فقط برای یک بار پذیرفته می شود.

ج)حداکثر تعداد وکلای طرفین در دادگاه کیفری دو، دو نفر است.

د)در جرایم مستوجب مجازات اعدام هر گاه متهم وکیل معرفی نکند تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است مگر در جرایم منافی عفت که متهم از حضور یا معرفی وکیل امتناع کند.

 

دادگاه باید ……….. در صورت مجلس دادگاه ذکرکند.

الف)عین اظهارات دادستان یا نماینده او را

ب)خلاصه اظهارات دادستان یا نماینده او را

ج)خلاصه اظهارات طرفین را

د)خلاصه اظهارت کارشناس و اهل خبره را

 

در جرایمی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه کیفری یک مطرح می شود، انجام تحقیقات مقدماتی با کیست؟

الف) منحصرا با بازپرس است.

ب) با دادرس علی البدل است.

ج) با خود دادگاه است.

د) با دادستان شهرستان مرکز استان است.

 

 1. طرفین رسیدگی در دادگاه کیفری یک حداکثر چند وکیل می توانند داشته باشند؟

الف) دو وکیل

ب) سه وکیل

ج)محدودیت ندارد.

د) پنج وکیل

 

کدام گزینه در خصوص طرح دعوای ضرر و زیان ناشی از جرایم اطفال صحیح تر است؟

الف) به این دعوی در دادگاه عمومی و بدون حضور طفل رسیدگی می شود.

ب) به این دعوی در دادگاه اطفال و بدون حضور طفل رسیدگی می شود، مگر دادگاه حضور طفل را لازم بداند.

ج) به این دعوی در دادگاه اطفال و بدون حضور طفل رسیدگی می شود.

د) به این دعوی در دادگاه عمومی و با حضور طفل یا ولی او رسیدگی می شود.

 

 

 1. کدام گزینه از جهات رد دادرس نیست؟

الف) دادرس در همان امر قبلاً رسیدگی ماهوی کرده باشد.

ب)دادرس شاهد یکی از طرفین باشد.

ج) یکی از طرفین شکایت انتظامی علیه دادرس مطرح کند.

د) دادرس وارث یکی از طرفین دعوا باشد.

 

 

 

پاسخنامه:

 

 1. گزینه ب صحیح است.

به موجب ماده ۲۹۴ ق.ا.دک: ” دادگاه­های کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه­های نظامی تقسیم می‌شوند.” که البته دادگاه ویژه روحانیت نیز یکی از دادگاه های کیفری است که متاسفانه در این ماده به اشتباه به آن اشاره نشده است.

 

 1. گزینه د صحیح است.

به موجب ماده ۲۹۸ ق.ا.دک: ” دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور یک قاضی و یک مشاور تشکیل می‌شود. نظر مشاوران، مشورتی است.”

 

 1. گزینه الف صحیح است.

به موجب ماده ۲۹۹ ق.ا.دک: ” در صورت ضرورت به تشخیص رییس قوه قضاییه در حوزه بخش، دادگاه عمومی بخش تشکیل می­شود. این دادگاه به تمامی جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می­کند.”

 

 1. گزینه ج صحیح است.

به موجب ماده ۳۰۰ ق.ا.دک: ” در تمامی جلسات دادگاه­های کیفری دو، دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان میتوانند برای دفاع از کیفرخواست حضور یابند، مگر اینکه دادگاه حضور این اشخاص را ضروری تشخیص دهد که در این مورد و در تمامی جلسات دادگاه کیفری یک، حضور دادستان یا نماینده او الزامی است، لکن عدم حضور این اشخاص موجب توقف رسیدگی نمی‌شود مگر آن‌که دادگاه حضور آنان را الزامی بداند.”

 

 1. گزینه د صحیح است.

به موجب ماده ۳۰۲ ق.ا.دک: ” به جرایم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود: الف- جرایم موجب مجازات سلب حیات؛ ب- جرایم موجب حبس ابد؛ پ- جرایم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن؛ ت- جرایم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر؛ ث- جرایم سیاسی و مطبوعاتی.”

 

 1. گزینه الف صحیح است.

به موجب ماده ۳۰۳ ق.ا.دک: ” به جرایم زیر در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود: الف- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام؛ ب- توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری؛ پ- تمام جرایم مربوط به مواد مخدر، روان‌گردان و پیش‌سازهای آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل. ت-سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است.”

 

 1. گزینه ج صحیح است.

به موجب ماده ۳۰۴ ق.ا.دک: ” به کلیه جرایم اطفال و افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می­شود. در هر صورت محکومان بالای سن هجده سال تمام موضوع این ماده،دربخش نگهداری­جوانان که در کانون اصلاح وتربیت ایجاد می شود،نگهداری می­شوند.” و به موجب ماده ۳۱۵ این قانون: ” در صورتی‌که اطفال و نوجوانان مرتکب یکی از جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک یا انقلاب شوند، به جرایم آنان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان رسیدگی می­شود و متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می­شود، بهره­مند می­گردد.”

 

 1. گزینه ج صحیح است.

به موجب ماده ۳۰۷ ق.ا.دک: ” رسیدگی به اتهامات رؤسای قوای سه‏گانه و معاونان و مشاوران آنان، رییس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، وزیران و معاونان وزیران، دارندگان پایه قضایی، رییس و دادستان دیوان محاسبات، سفیران، استانداران، فرمانداران مراکز استان و جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و یا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محل­های سرلشکری و یا فرماندهی تیپ مستقل و مدیران کل اطلاعات استان ها، حسب مورد، در صلاحیت دادگاه­های کیفری تهران است،مگر آنکه رسیدگی به این جرایم به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری­باشد.”

 

 

 

 1. گزینه ب صحیح است.

به موجب ماده ۳۰۸ ق.ا.دک: ” رسیدگی به اتهامات مشاوران وزیران، بالاترین مقام سازمانها، شرکتها و مؤسسه های دولتی و نهادها و مؤسسه‏های عمومی غیردولتی، مدیران کل، فرمانداران، مدیران مؤسسه ها، سازمانها، ادارات دولتی و نهادها و مؤسسه‏های عمومی غیردولتی استانها و شهرستانها، رؤسای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، شهرداران مراکز شهرستان­ها و بخشداران، حسب مورد، در صلاحیت دادگاه­های کیفری مرکز استان محل وقوع جرم است، مگر آن که رسیدگی به این اتهامات به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد.”

 

 1. گزینه د صحیح است.

به موجب تبصره ۲ ماده ۳۱۴ ق.ا.دک: ” چنانچه جرمی به اعتبار یکی از بندهای ماده (۳۰۲) این قانون در دادگاه کیفری یک مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی و تحقیقات کافی و ختم دادرسی تشخیص دهد عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری دو است، دادگاه کیفری یک به این جرم رسیدگی و حکم مقتضی صادر می­نماید.”

 

 1. گزینه الف صحیح است.

به موجب ماده ۳۱۵ ق.ا.دک: “جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک و همچنین انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می شود اگر توسط افراد بالغ زیر هجده سال تمام شمسی ارتکاب یابد در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان رسیدگی و متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می­شود، بهره­مند می­گردد”

توضیح اینکه به موجب ماده ۳۰۴ اصولاً به جرایم اشخاص زیر ۱۸ سال در دادگاه اطفال رسیدگی می شود و حکم مقرر در ماده ۳۱۵ استثناء است. باید توجه داشت که ماده ۳۱۵ مقرر داشته افراد بالغ زیر ۱۸ سال در صورتی که مرتکب جرمی شودند که در صلاحیت دادگاه انقلاب با تعدد قاضی است،، به این جرم در دادگاه ویژه یک رسیدگی می شود و به موجب ماده ۲۹۷ اصولاً دادگاه انقلاب با یک قاضی تشکیل می شود و تشکیل با تعدد قاضی استثناء است و در سوال اولاً مشخص نشده که جرم در صلاحیت انقلاب با تعدد قاضی است یا خیر و ثانیاً پیروی از اصول مورد سوال قرار گرفته لذا با توجه به سوالا اصولاً به این جرم در دادگاه اطفال رسیدگی می شود و این سوال ایرادی ندارد.

 

 1. گزینه الف صحیح است.

به موجب ماده ۳۱۶ ق.ا.دک: ” به اتهامات اشخاصی که در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم می‌شوند و مطابق قانون، دادگاه­های ایران صلاحیت رسیدگی به آنها را دارند، چنانچه از اتباع ایران باشند، حسب مورد در دادگاه محل دستگیری و چنانچه از اتباع بیگانه باشند حسب مورد، در دادگاه­ تهران رسیدگی می‌شود.”

 

 

 1. گزینه د صحیح است.

به موجب ماده ۳۳۵ ق.ا.دک: ” دادگاه­های کیفری در موارد زیر شروع به رسیدگی می‌کنند: الف- کیفرخواست دادستان؛   ب- قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه؛ پ- ادعای شفاهی دادستان در دادگاه.”

 

 1. گزینه الف صحیح است.

به موجب ماده ۳۳۷ ق.ا.دک: ” در جرایم موضوع ماده (۳۰۲) این قانون، رییس دادگاه بخش به جانشینی از بازپرس و تحت نظارت و تعلیمات دادستان شهرستان مربوط، انجام وظیفه می‏نماید. در صورت تعدد شعب با ارجاع رییس حوزه قضایی، رؤسای شعب عهده‏دار این وظیفه هستند. هرگاه دادگاه بخش فاقد رییس باشد، دادرس علی‏البدل به‌عنوان جانشین بازپرس اقدام می‌کند و در هر حال، صدور کیفرخواست بر عهده دادستان است.”

 

 1. گزینه د صحیح است.

به موجب تبصره ماده ۳۴۶ ق.ا.دک: ” در غیر جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک، هر یک از طرفین می‌توانند حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کنند.” به موجب تبصره ۲ ماده ۳۴۸ ق.ا.دک: ” هرگاه پس از تعیین وکیل تسخیری، متهم، وکیل تعیینی به دادگاه معرفی کند، وکالت تسخیری منتفی میشود.” و به موجب ماده ۳۴۸ در جرایم مذکور در این ماده حضور وکیل برای متهم الزامی است و اگر خود، وکیل معرفی نکند برای او وکیل تسخیری گرفته می شود و این امر هیچ استثنایی ندارد. به موجب این ماده: ” در جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون، جلسه رسیدگی بدون حضور وکیل متهم تشکیل نمی‌شود. چنانچه متهم، خود وکیل معرفی نکند یا وکیل او بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، تعیین وکیل تسخیری الزامی است و چنانچه وکیل تسخیری بدون اعلام عذر موجه در جلسه رسیدگی حاضر نشود، دادگاه ضمن عزل او، وکیل تسخیری دیگری تعیین می‌کند. حق‏الوکاله وکیل تسخیری از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می‌شود.”

 

 1. گزینه ب صحیح است.

به موجب ماده ۳۶۱ ق.ا.دک: ” دادگاه باید خلاصه اظهارات دادستان یا نماینده وی و عین اظهارات طرفین، شهود، کارشناس و اهلخبره را در صورتمجلس درج کند.”

 

 1. گزینه ج صحیح است.

به موجب ماده ۳۴۱ ق.ا.دک: ” هرگاه پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارجاع شود، دادگاه مکلف است بدون تعیین وقت رسیدگی حداکثر ظرف یک‌ماه، پرونده را بررسی و چنانچه خود را صالح به رسیدگی نداند یا مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب تشخیص دهد، حسب مورد، اتخاذ تصمیم کند. همچنین در صورتی‌که دادگاه تحقیقات را ناقص بداند یا موارد جدیدی پس از پایان تحقیقات کشف شود که مستلزم انجام تحقیق باشد، دادگاه با ذکر دقیق موارد، تکمیل تحقیقات را از دادسرای مربوط درخواست یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات می‌کند. در مورد اخیر و همچنین در مواردی که پرونده بهطور مستقیم در دادگاه مطرح میشود، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد.

 

 1. گزینه ب صحیح است.

به موجب ماده ۳۸۵ ق.ا.دک: ” هر یک از طرفین می‌تواند حداکثر سه وکیل به دادگاه معرفی کند. استعفای وکیل تعیینی یا عزل وکیل پس از تشکیل جلسه رسیدگی پذیرفته نمی‌شود.”

 

 1. گزینه ب صحیح است.

به موجب ماده ۴۱۶ ق.ا.دک: “به دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم که در دادگاه اطفال و نوجوانان مطرح می‌گردد، طبق مقررات قانونی رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌شود. در هنگام رسیدگی به دعوای ضرر و زیان، حضور طفل لازم نیست، مگر در صورتیکه توضیحات وی برای صدور رأی ضروری باشد.”

 

 1. گزینه ج صحیح است.

به موجب ماده ۴۲۱ ق.ا.دک و تبصره آن: ” دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع کند و طرفین دعوی نیز می‌توانند در این موارد ایراد رد دادرس کنند: الف- قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس و یکی از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم؛ وجود داشته باشد. ب- دادرس، قیم یا مخدوم یکی از طرفین دعوی باشد یا یکی از طرفین، مباشر امور دادرس یا امور همسر وی باشد. پ- دادرس، همسر و یا فرزند او، وارث یکی از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم باشند. ت- دادرس در همان امر کیفری قبلاً تحت هر عنوان یا سمتی اظهارنظر ماهوی کرده یا شاهد یکی از طرفین بوده باشد. ث- بین دادرس، پدر و مادر، همسر و یا فرزند او و یکی از طرفین دعوی یا پدر و مادر، همسر و یا فرزند او، دعوای حقوقی یا کیفری مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور رأی قطعی، بیش از دو سال نگذشته باشد. ج- دادرس، همسر و یا فرزند او نفع شخصی در موضوع مطروحه داشته باشند. تبصره- شکایت انتظامی از جهات رد دادرس محسوب نمیشود.

 

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.2 - 6 ؟

 • طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۰۷

  با سلام
  احتمالا اشتباه تایپی است. ملاک تحلیل و تشریح پاسخ است.

 • فرشاد درتاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۰۶

  سلام؛ سوال ۱۱ تحلیلتون درسته اما گزینتون اشتباهه!!!