تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۰ تیر ۹۵ ساعت ۱۱:۳۳
۹۴ پنج شنبه ۳۰ مهر

 

روز گذشته (۲۹ مهرماه) کتاب تست طلایی آیین دادرسی مدنی آقایان دکتر محمد مهدی توکلی و ابراهیم فصیحی مقدم برای نمایندگی های موسسه ارسال شد.

لذا دانشجویان محترم از روز چهارم آبان ماه می توانند به نمایندگی شهر خود مراجعه نموده یا تماس حاصل فرمایند.

موسسه طرح نوین اندیشهبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.1 - 3 ؟