تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۰ بهمن ۹۴ ساعت ۰۷:۱۳
۹۴ یکشنبه ۲۶ مهر

به نام خدا

 

 

داوطلبان تا ۲۴ مهرماه ، با مطالعه ی قوانین و مقررات، کتب و منابع آموزشی و کمک آموزشی می بایست به حداقل آمادگی علمی پنجاه درصد برسند. این کیفیت علمی برای قبولی کافی نیست لیکن می تواند پشتوانه ی علمی بسیارخوبی برای اجرای گام بعدی مطالعاتی باشد. دراین یادداشت، می خواهیم بایک برنامه ریزی مناسب، ۴۰ روز باقیمانده تا آزمون وکالت ۹۴ را از لحاظ زمانی مدیریت نماییم و بالاترین بهره وری را داشته باشیم.

 

اول ) زمان اجرای برنامه

این برنامه ازتاریخ ۲۵ مهر آغاز و تا پنجم آذرماه به طول خواهد انجامید.

 

دوم ) منابع مطالعاتی

حسب وضعیت علمی و مطالعاتی، منابع مورد استفاده متفاوت خواهد بود که معمولاً داوطلبان به یکی از گروههای ذیل تقسیم می گردند:

گروه اول: خلاصه ی یادداشت ها، نکته برداری ها وحاشیه نویسی ها + قوانین و مقررات + کتب تست

گروه دوم: جزوات کمک آموزشی که داوطلبان قبلاً تهیه و مطالعه کرده اند + قوانین و مقررات + کتب تست

گروه سوم: بسته ی جمع بندی وکالت مؤسسه طرح نوین اندیشه

 

سوم) نحوه ی اجرای برنامه

داوطلبان محترم، می بایست برنامه ی مطالعاتی خود را به سه دوره ی زمانی مختلف تقسیم نموده و در هردوره ی زمانی ، به ترتیب ذیل عمل نمایند:

 

دوره ی اول : از تاریخ ۲۶/ ۰۷/ ۹۴ آغاز و تا تاریخ ۰۷/ ۰۸/ ۹۴ (مجموعاً ۲ هفته) ادامه خواهدیافت.

در این دوره داوطلبان، یک دور کامل:

گروه اول: قوانین و مقررات علامت زده ی خود را مجدداً مطالعه می کنند.

گروه دوم: قوانین و مقررات علامت زده ی خود را مجدداً مطالعه می کنند.

گروه سوم: گزیده ی قوانین و مقررات موجود در بسته ی جمع بندی وکالت را مطالعه می کنند.

نتیجه: پس از پایان دو هفته، حداقل ۱۰ درصد به توانایی علمی داوطلبان اضافه خواهد شد.

 

دوره ی دوم: از تاریخ ۹/ ۰۸/ ۹۴ آغاز و تا تاریخ ۲۹/ ۰۸/ ۹۴ (مجموعاً ۳ هفته) ادامه خواهدیافت. دراین دوره ی زمانی، داوطلبان:

گروه اول: خلاصه ی یادداشت ها، خلاصه نویسی و علامتگذاری های خود را دوره می کنند.

گروه دوم:  نکات مهم جزوات کمک آموزشی خود را دوره ی مجدد می نمایند.

گروه سوم: ۶۰۰۰ نکته مهم بسته ی جمع بندی وکالت را مطالعه می کنند.

نتیجه: حداقل ۱۰ درصد به توانایی علمی داوطلبان اضافه خواهد شد.

 

دوره ی سوم ) از تاریخ ۳۰/ ۰۸/ ۹۴ آغاز و تا تاریخ ۰۵/ ۰۹/ ۹۴ (۷ روز) ادامه خواهدیافت.

دراین دوره ی زمانی داوطلبان :

گروه اول: مباحث باقیمانده یا مباحث مهم تر را مرور نهایی می کنند و تست های سنوات گذشته را دوره می کنند.

گروه دوم:  نکات مهم و برگزیده ی خود را مجدداً باید دوره نمایند و تست های سنوات گذشته را دوره می کنند.

گروه سوم: سوالات موجود در بسته ی جمع بندی وکالت را با دقت می خوانند و اگر در آزمون های آزمایشی موسسات آموزشی شرکت کرده اند، حتما آنها را دوره نمایند.

 

     توصیه های مهم:

  • حداقل ساعت مطالعاتی ازتاریخ ۲۶/ ۰۷/ ۹۴ به صورت مفید حداقل۱۰ ساعت باید باشد لیکن ۱۲ ساعت مطالعه، مطلوب خواهدبود.
  • داوطلبانی که میانگین علمی آنها کمتر از ۵۰ درصداست، حتماً بسته ی جمع بندی وکالت را مطالعه نمایند.
  • دقت و تمرکز بالا از این دوره ی زمانی، الزامی است.
  • خواندن منابع وکتب اصلی ومرجع دراین مرحله ، توصیه نمی شود.
  • به گونه ای برنامه ریزی کنید که حداقل ۴۰۰ ساعت مطالعه ی مفید در مدت باقیمانده داشته باشید.
  • علیرغم یأس، نا امیدی، خستگی و … مطمئن باشید اگر درمدت ۴۰ روز باقیمانده باقدرت وانرژی بالا ، مطالعه کنید شماهم مانند دیگران فرصت وشانس قبولی خواهید داشت.
  • داوطلبانی هم که تاکنون عملکرد خوبی داشته اندمراقب باشند دچار غرور ، رخوت و … نشوند. مدیریت زمان و مطالعه تا روز آزمون وکالت بسیارمهم است.قبولی حق شماست، مراقب باشید آن را ازدست ندهید.

خاتمه: ۴۰روز پایانی فرصت برای ارتقاء دانش و مهارت داوطلبان است و سرنوشت داوطلبان به عملکرد آنها در مدت باقیمانده دارد.      

                                                                                                                              

موفق باشید

محمدفرجی

مدیرمؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه

 ۱۸/ ۷/ ۹۴به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.1 - 3 ؟