تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۰ تیر ۹۵ ساعت ۱۱:۳۲
۹۴ پنج شنبه ۲۳ مهر

به نام خدا

 

کارگاههای نکته و خلاصه درس و تست زنی و گزینه یابی حداکثر تا هفته اول آبان در پروفایل دانشجویان مجازی قرار خواهد گرفت. به دانشجویان محترم پیشنهاد می گردد پس از استفاده کارگاههای آموزشی مجازی و مطالعه ی سایر منابع برای جمع بندی نهایی از نیمه ی دوم آبان از کارگاههای نکته و تست استفاده نمایند.

 

موسسه طرح نوین اندیشهبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.1 - 3 ؟