تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۱۹ بهمن ۹۴ ساعت ۱۱:۱۰
۹۴ دوشنبه ۲۰ مهر

به نام خدا

 

پیرو سوالات برخی داوطلبان آزمون وکالت، در خصوص نحوه ی مطالعه در ماه پایانی یادآوری می گردد:

۱- ماه پایانی اختصاص به جمع بندی و مرور نهایی دارد.

۲- مطالعه ی کتاب منبع یا مرجع جدید در این زمان، مناسب نیست.

۳- ارتقاء تمرکز ذهنی و افزایش مهارت و سرعت در تست زنی حائز اهمیت است.

توجه: «۴۰ روز برنامه ی مطالعاتی» را در سایت طرح نوین مطالعه فرمایید.

 

موسسه طرح نوین اندیشهبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.7 + 5 ؟