تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۱۹ بهمن ۹۴ ساعت ۱۳:۲۱
۹۴ پنج شنبه ۰۹ مهر

به نام خدا

 

در مقایسه با پذیرفته شدگان کانون فارس (با معدل ۰۳/ ۶۴)، پایین ترین میانگین معدل مجموع پذیرفته شدگان در آزمون وکالت ۹۳ (۲۴/ ۵۷) بود که در یکی از کانون های تازه تاسیس بدست آمده بود. این معدل از حاصل میانگین مجموع معدل نفرات پذیرفته شده در آزمون آن کانون استخراج شده است.

 

موسسه طرح نوین اندیشهبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.1 - 9 ؟