تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۰ تیر ۹۵ ساعت ۱۲:۲۳
۹۴ شنبه ۰۴ مهر

به نام خدا

 

 pdf

آزمون وکالت برای داوطلبان این حرفه از اهمیت زیادی برخوردار است. به همین دلیل حداقل ۱۵ هزار نفراز مجموع شرکت کنندگان با انگیزه و برنامه ریزی خاصی مطالعه می نمایندتا در نهایت دراین رقابت موفق و پیروز شوند. در این یادداشت تلاش داریم مهارت ها و توانایی های لازم برای قبولی درآزمون وکالت را مورد بررسی قرار دهیم.

 

۱- دانش

مسلماً دانش داوطلبان نقش مهمی در موفقیت آنها دارد. البته، تحصیل دانش مورد نظر ازطرق ذیل به دست می آید:

الف. تسلط برمنابع و کتب مرجع

ب. تسلط برقوانین و مقررات و آراء وحدت رویه

ج. تسلط بر منابع یا جزوات کمک آموزشی

د. تسلط بر سوالات سنوات گذشته

اصولاً داوطلبانی که از تمام منابع فوق الذکر به نحو مطلوبی استفاده کرده اند، در مقایسه با سایر داوطلبان شانس و احتمال موفقیت شان بیشتر خواهدبود.

توجه: هرچقدر دانش و سواد بیشتر باشد، بدست آوردن مهارت های ذیل برای آنها آسان تر خواهدبود.

 

۲مدیریت زمان

درکنکور یا هر رقابت علمی، “زمان” سرمایه ی ارزشمندی است که می تواند در موفقیت داوطلبان مؤثر باشد. “مدیریت زمان” در دو مرحله باید مورد توجه قرار بگیرد:

  الف. زمان مطالعه و آماده سازی

هرچقدر از ساعات روزانه برای مطالعه دراختیار داوطلبان باشد، نتیجه ی کار بهتر خواهد بود. بنابراین یکی از وظایف اصلی داوطلبان، مدیریت صحیح زمان و اختصاص بخش قابل توجهی از آن به مطالعه و آماده سازی می باشد. البته این مدیریت، در روزهای پایانی اهمیت بیشتری خواهدیافت.

ب. زمان آزمون

همانطور که می دانیم داوطلبان آزمون وکالت باید به ۱۲۰ سوال موجود در دفترچه در۱۲۰ دقیقه پاسخ بدهند. “مدیریت زمان” در جلسه ی آزمون باید به گونه ای باشد که داوطلب در پایان گرفتار”کمبود زمان” نشود.

 

۳- سرعت و دقت

درمدیریت زمان، دوعامل “سرعت و دقت” باید توأمان مورد توجه قرار بگیرد:

الف. درمرحله ی مطالعه و آماده سازی

بدون شک هر چقدر سرعت مطالعه ی داوطلب بیشتر باشد، سطح و گستره ی مطالعاتی او نیز افزایش خواهدیافت. البته به خاطر بسپارید که “دقت” نباید فدای “سرعت” شود.

ب. در مرحله ی آزمون

هرتست حداقل در۲۰ ثانیه خوانده، در۳۰ ثانیه فکر و تحلیل، در۵ ثانیه پاسخ گویی و در ۵ ثانیه به پاسخبرگ منتقل می شود.

توجه: ممکن است برخی سوالات و گزینه های طرح شده طولانی باشد. دراینصورت آنها باید در مرحله ی بعدی مطالعه و پاسخ داده شود. فراموش نکنید ارزش سوالات سخت یا آسان دریک درس، برابر است. بنابراین اصراری در پاسخگویی به سوالات سخت و طولانی نداشته باشید.

 

۴- روحیه و اعتماد به نفس

که هررقابت یا مسابقه در ذات خود، اضطراب آور است و در نتیجه، دلهره و نگرانی برای داوطلب به بار خواهدآورد. کسانی دراین عرصه موفق خواهند بود که هم در مرحله ی یادگیری و مطالعه و هم درمرحله ی آزمون، مغلوب ترس و نگرانی نشوند.

درواقع “روحیه و اعتماد به نفس” هرچقدر بیشتر باشد، کیفیت و سرعت یادگیری و پاسخگویی به سوالات به نحو قابل توجهی افزایش خواهدیافت.

 

 

۵- پاسخگویی به سوالات

صرفنظر از دانش و توانایی علمی داوطلبان، استراتژی آزمون و نحوه ی پاسخگویی به سوالات بسیارمهم می باشد. درجهت افزایش این مهارت پیشنهاد می گردد:

الف. نکات مهم و کلیدی هر مبحث بادقت مطالعه شود.

ب. نکات و ظرایف علمی در سوالات سنوات گذشته استخراج و تأکید بیشتری در یادگیری آنها بشود.

ج. فقط به سوالاتی که جواب آنها “قطعی و یقینی” است به علاوه در هردرس ۳ سوال که مردد و احتمالی بین دو “گزینه” است، پاسخ داده شود و از هرگونه پاسخگویی شانسی یا احتمالی اجتناب گردد.

توجه مهم: یکی از مشکلات اصلی عموم داوطلبان عدم رعایت تذکرات فوق است. به همین دلیل با پاسخگویی به تمام یا بیشترسوالات و افزایش پاسخ های غلط و اعمال نمره ی منفی، پاسخ های صحیح آنها نیز بی اثر و بی فایده می گردد.فراموش نکنید، گاهی سرنوشتِ قبولی شما، منوط به چند صدم درصد می شود. پس در پاسخگویی به هرسوال، آگاهانه رفتار کنید.

 

۶- آگاهی از وضعیت علمی رقبا و سطح آزمون

با بررسی نتایج داوطلبان آزمون وکالت ۹۳ به این باور می رسیم که حداکثر۱۰ درصد داوطلبان امکان و شانس قبولی زیادی نسبت به سایرین دارند و ازهمین جمعیت در نهایت تقریباً یک چهارم آنها پذیرفته خواهندشد. بنابراین :

الف. اگر می خواهید فقط قبول شوید باید سعی کنید حداقل میانگین علمی ۶۰ درصد را در مجموع بدست آورید. به عبارت دیگردرهردرس، ۱۲پاسخ صحیح خالص(باکسرنمره ی منفی)داشته باشید.

ب. اگر می خواهید به رتبه ی مناسب برسید، باید حداقل میانگین علمی ۷۰ – ۶۵ درصد را در مجموع بدست آورید. پس باید در هر درس، ۱۴-۱۳ پاسخ صحیح خالص (باکسرنمره ی منفی) داشته باشید.

ج. اگر می خواهید به رتبه های عالی و برتر برسید، باید حداقل میانگین علمی ۷۵ درصد را کسب کنید. بنابراین در هر درس، لازم است ۱۵ پاسخ صحیح خالص(با کسرنمره منفی) داشته باشید.

 

۷- سایر مهارت ها و توانایی ها

علاوه بر مهارت ها و توانایی هایی که بحث شدمی توان به موارد ذیل نیز اشاره نمود:

الف. استمرار و انضباط در مطالعه

یکی از راههای افزایش توان علمی، استمرار وعدم توقف در مطالعه می باشد. این ویژگی در ماه های پایانی بیشتربه چشم می آید. پس تلاش کنیدحداقل روزانه۱۰ ساعت مطالعه ی مفید داشته باشید.

ب. تمرکز فکری و ذهنی

هم درمرحله ی یادگیری و تسلط و هم در مرحله ی پاسخگویی روز آزمون باید رعایت شود. هرچقدر تمرکزشما بیشترباشد، کیفیت مطالعاتی و یادگیری شما افزایش می یابد.

ج. تأثیر ناپذیری از دیگران

به واسطه ی حساسیت آزمون وکالت، تأثیرپذیری داوطلبان از دوستان، هم کلاسی ها و رقبایشان به تدریج افزایش می یابد و همین امر در نهایت منجر به تضعیف روحیه، کاهش اعتماد به نفس و از دست رفتن تمرکزآنها خواهدشد. دقت کنید رقبای شما همانند خودتان هستند. فقط باید درمدت باقیمانده تمام توان و انرژی خود را صرف وظایف مطالعاتی خود نماییدو دوستان و رقبایتان را به خودشان واگذارنمایید.

د. دوری از حواشی آزمون وکالت

آزمون وکالت همانند هررقابت و مسابقه ای، حاشیه های خاص خود را دارد که از قبل از آزمون آغاز می گردد و تا جلسه ی آزمون نیز ادامه خواهد یافت. بخش زیادی از داوطلبان متأسفانه گرفتار این حاشیه ها می شوند و در نتیجه وظایف مطالعاتی شان تحت تأثیر قرار می گیرد. دقت کنید بازار شایعه و التهاب آفرینی تا روز آزمون داغ است و تنها وظیفه ی شما اجرای کامل و بدون نقص برنامه ی مطالعاتی و بی توجهی به شایعات می باشد. مواردی چون اعلام اسامی طراحان سوال، لو رفتن یا فروش سوالات و … ازنمونه شایعات متداول می باشد که می بایست به آنها بی توجه باشید.

ه. تعیین استراتژی آزمون

برای حضور در آزمون وکالت شما باید “نقشه و راهنما” داشته باشید. پس خود را باید برای مواجهه با سه نوع آزمون آسان، متوسط و سخت آماده کنید. اگر از قبل، استراتژی و نقشه ی خود را آماده کرده باشید در مواجهه با هریک از سه کیفیت فوق می توانید، آزمون را مدیریت کنید. بنابراین با توجه به سطح علمی و انتظار خود از نتیجه ی آزمون باید مشخص کنید:

یک. اگر سطح کیفیت سوالات آزمون “آسان” باشد به چه تعداد سوال (مثلاً ۱۵ سوال) صحیح باید پاسخ دهید.

دو. اگر سطح و کیفیت سوالات آزمون “متوسط” باشد به چه تعداد سوال (مثلاً ۱۳ سوال) صحیح باید پاسخ دهید.

سه. اگر سطح و کیفیت سوالات آزمون “سخت” باشد به چه تعداد سوال (مثلاً ۱۲ سوال) صحیح باید پاسخ دهید.

توجه : برای داوطلبانی که نهایت تلاش خود را برای موفقیت در آزمون صرف کرده اند، بهتراست کیفیت سوالات “سخت” باشد. دراینصورت رقبای ضعیف و متوسط امکان رقابت با آنها را نخواهند داشت. بالعکس اگر کیفیت سوالات آسان باشد، همه ی داوطلبان امکان پاسخگویی و شانس قبولی خواهند داشت.

  و. کنترل اعصاب

هرچقدر به آزمون نزدیک می شویم، فشار روانی و عصبی خاصی به داوطلبان وارد می آید و در روز آزمون به اوج می رسد. داوطلبان زیرک و باهوش سعی می کنند بی دلیل عصبانی نشوند. طبیعی است که عدم کنترل اعصاب منجر به ازدست رفتن تمرکز و کنترل مغز و درنهایت ناتوانی در یادآوری مطالبی است که قبلاً به خوبی آموخته اید. پس هنرشما در مدت باقیمانده باید مراقبت وکنترل اعصابتان باشد.

ز. امیدواری

داوطلبانی که به وظایف مطالعاتی خودعمل کرده اند، هیچ گاه نباید امیدخود را برای موفقیت کمرنگ ببینند. انرژی مثبت و امید به قبولی، یک محرک و مشوق قوی است که آنها را تا روز جلسه ی آزمون قوی و استوار می سازد. حتی اگر از عملکرد خودتان هم راضی نیستید، بازهم “امید” را از دست ندهید. یادتان باشد بسیاری ازمسابقات علمی یا ورزشی در لحظات آخرنتیجه ی آن تغییرکرده است. پس بدانید رقابت شما تا روز ششم آذر دقیقه ۱۲۰ مسابقه و کنکور ادامه دارد و هرگزفرصت “پیروزی و موفقیت” را ازخود نگیرید.

 

توجه: آزمون انتخاب کانون وکلای مطلوب روزهای پنج شنبه و جمعه ۹و ۱۰ مهرماه در نمایندگی های موسسه در سراسر کشور به صورت رایگان برگزار خواهد شد. عموم داوطلبان آزمون وکالت می توانند با مراجعه به دفاتر نمایندگی ها اقدام به ثبت نام رایگان نمایند. لازم به ذکر است جلسه ی مشاوره انتخاب کانون نیز روز یکشنبه ۱۲ مهر در سایت طرح نوین و پروفایل داوطلبی تقدیم خواهد شد.

 

 

 موفق باشید

محمدفرجی

 مدیرمؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه

 ۴/ ۷/ ۹۴ به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.9 + 4 ؟

  • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۷/۱۱

    با سلاام
    خیر.

  • م درتاریخ ۱۳۹۴/۰۷/۱۰

    سلام.میشه ازقسمت بروفایل به ازمونهای که داده شددسترسی بیداکردوبرینت گرفته بشه؟تشکر