تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۰ تیر ۹۵ ساعت ۱۱:۱۹
۹۴ چهارشنبه ۰۱ مهر

آزمون کلی حقوق بین‌الملل عمومی

 

۱- کدامیک از مؤسسات بین‌المللی ذیل هرگز تأسیس نگردید؟
الف) صندوق بین‌المللی پول
ب) سازمان بین‌المللی تجارت
ج) بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه
د) مؤسسه مالی بین‌المللی
۲- معاهده واشنگتن ۱۹۶۵ کدام مرکز بین‌المللی را بوجود آورده است؟
الف) صندوق بین‌المللی پول
ب) مؤسسه مالی بین‌المللی
ج) مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری
د) بانک جهانی
۳- کدام معاهده ذیل مربوط به جانشینی دولتها در زمینه معاهدات می‌باشد؟
الف) کنوانسیون ۱۹۶۹ وین
ب) کنوانسیون ۱۹۸۳ وین
ج) کنوانسیون ۱۹۸۶ وین
د) کنوانسیون ۱۹۷۸ وین
۴- کدامیک از اشخاص و گروههای زیر دارای شخصیت بین‌المللی نمی‌باشند؟
الف) Insurgents
ب) Belligerents
ج) Holy see
د) کمیته بین‌المللی صلیب سرخ
۵- کدامیک از موضوعات زیر در کنوانسیونهای چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ وجود ندارد؟
الف) وضعیت اسرا
ب) وضعیت زخمیها
ج) وضعیت غیرنظامیان مناطق اشغالی
د) ممنوعیت حمله به مناطق مسکونی
۶- کدام وضعیت در جنگهای داخلی وجود ندارد؟
الف) اسیر جنگی
ب) محاکمه شورشیان
ج) اعدام شورشیان
د) ممنوعیت شکنجه
۷- محاکمه جنایتکاران بین‌المللی براساس کدام اصل بین‌المللی انجام می‌پذیرد؟
الف) اصل صلاحیت جهانی
ب) اصل صلاحیت سرزمینی
ج) اصل صلاحیت دولت متبوع قربانی
د) اصل صلاحیت دولت متبوع جانی
۸- تعقیب فوری در کدام مناطق دریایی امکان پذیر می‌باشد؟
الف) فلات قاره
ب) دریای سرزمینی
ج) منطقه انحصاری اقتصادی
د) تمامی مناطق دریایی فوق
۹- ملی کردن در کدام حالت زیر نامشروع می‌‌باشد؟
الف) در تمامی موارد مشروع است.
ب) بنابر دلایل سیاسی
ج) با لحاظ غبطه و مصلحت جامعه
د) ملی کردن اموال بیگانگان همیشه مشروع است.
۱۰- در صورت باطل بودن یک معاهده
الف) کلیه آثار ناشی از آن باطل می‌گردد.
ب) قسمتی که با حسن نیت اجرا شده باقی می‌ماند.
ج) قسمتی که با حسن نیت اجرا شده، صرفاً بدلیل بطلان باطل نمی‌شود.
د) آثار قبلی به قوت خود باقی است.
۱۱- مؤسس مکتب حقوق وضعی جدید چه کسی می‌باشد؟
الف) آنزیلوتی
ب) اپنهایم
ج) تری پل
د) لاترپاخت
۱۲- طرح اولیه تأسیس سازمان ملل متحد درکدام کنفرانس ریخته شد؟
الف) یالتا
ب) سانفرانسیسکو
ج) دامبارتن اکس
د) واشنگتن
۱۳- در سازمان ملل متحد کدام کمیته مجمع عمومی به مسائل حقوقی می‌پردازد؟
الف) کمیته اول
ب) کمیته دوم
ج) کمیته پنجم
د) کمیته ششم
۱۴- اولین دولتی که اقدام به ترسیم خطوط مبدأ مستقیم نمود، کدام دولت است؟
الف) انگلستان
ب) دانمارک
ج) نروژ
د) سوئد
۱۵- قاعده تیررس توپ جهت تعیین عرض دریای سرزمینی متعلق به کدام حقوقدان می‌باشد؟
الف) واتل
ب) بینکر شوک
ج) سوارز
د) گروسیوس
۱۶- بهره‌برداری از منطقه تابع چه نظامی می‌باشد؟
الف) آزادی بهره‌برداری
ب) ممنوعیت بهره‌برداری
ج) تابع نظامی بین‌المللی است.
د) فاقد قاعده می‌باشد.
۱۷- نخستین کنوانسیونی که مربوط به حقوق هوایی می‌باشد، کدام است؟
الف) کنوانسیون پاریس
ب) کنوانسیون شیکاگو
ج) کنوانسیون پان امریکن
د) کنوانسیون لندن
۱۸- دیوان بین‌المللی حقوق دریاها دارای چند قاضی می‌باشد؟
الف) ۹
ب) ۱۵
ج) ۱۸
د) ۲۱
۱۹- پرداخت حق عضویت در سازمان ملل متحد بین دول عضو
الف) بصورت برابر است.
ب) بسته به نظر شورای امنیت می‌باشد.
ج) با توجه به مناطق جغرافیایی تعیین می‌گردد.
د) با توجه به توانایی مالی آنها تعیین می‌گردد.
۲۰- رأی دادگاه اداری سازمان ملل متحد
الف) در دیوان بین‌المللی دادگستری قابل تجدید نظر است.
ب) قطعی و نهایی است.
ج) قابل شکایت در مجمع عمومی است.
د) قابل شکایت در شورای امنیت است.

 

 

 

 

پاسخنامه:

 

 

۱- گزینه ب صحیح است.
۲- گزینه ج صحیح است.
۳- گزینه د‌ صحیح است.
۴- گزینه د‌ صحیح است.
۵- گزینه د‌ صحیح است.
۶- گزینه الف صحیح است.
۷- گزینه الف صحیح است.
۸- گزینه د‌ صحیح است.
۹- گزینه ب صحیح است.
۱۰- گزینه ج صحیح است.
۱۱- گزینه الف صحیح است.
۱۲- گزینه ج صحیح است.
۱۳- گزینه د‌ صحیح است.
۱۴- گزینه ج صحیح است.
۱۵- گزینه ب صحیح است.
۱۶- گزینه ج صحیح است.
۱۷- گزینه الف صحیح است.
۱۸- گزینه د‌ صحیح است.
۱۹- گزینه د‌ صحیح است.
۲۰- گزینه الف صحیح است.


به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.8 - 9 ؟