تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۰ تیر ۹۵ ساعت ۱۱:۱۹
۹۴ سه شنبه ۳۱ شهریور

مسئولیت بین‌المللی

 

۱- عنصر تحقق مسئولیت بین‌المللی کدام است؟
الف) نقض مقررات حقوق بین‌الملل .
ب)‌ نقض تعهد قراردادی.
ج) انجام اعمال خطرناک.
د) هر سه گزینه صحیح است.
۲- کدام مورد از موارد مسئولیت بین‌المللی دولت نیست؟
الف) خودداری از قبول دعاوی بیگانگان
ب) نقض قوانین دادرسی
ج) صدور حکمی که آشکارا غیرعادلانه است.
د) اشتباه قاضی
۳- در کدام حالت، دولت دارای مسئولیت بین‌المللی نمی‌باشد؟
الف) حمله اتباع خودسر به سفارتخانه دولت خارجی
ب) اقدامات اتباع در زمان حوادث غیرمترقبه
ج) اقدامات شورشیان در منطقه‌ای که آن را به تصرف خود درآورده‌اند.
د) تنفیذ اقدامات اتباع توسط دولت مربوطه.
۴- کدامیک از موارد زیر از آئین‌‌های اختیاری حل وفصل اختلافات محسوب نمی‌گردد؟
الف) میانجیگری
ب) داوری
ج) کمیسیون سازش
د) پایمردی
۵- کدامیک از موارد زیر از مصادیق ارجاع اختلاف به داوری محسوب نمی‌شود؟
الف) انعقاد Compromise
ب) مراجعه به شورای امنیت جهت اجبار طرف مقابل
ج) پیش‌بینی رجوع به داوری قبل از بروز اختلاف
د) انعقاد معاهده داوری
۶- کدامیک از موارد ذیل از اختیارات طرفین اختلاف در بحث داوری محسوب نمی‌گردد؟
الف) انتخاب داوران
ب) تعیین آئین دادرسی
ج) عزل داوران
د) تعیین حدود صلاحیت محکمه داوری
۷- داوری در مفهوم جدید آن به کدام یک از وقایع زیر بازمی‌گردد؟
الف) معاهده جی
ب) داوری آلاباما
ج) کنفرانس صلح لاهه ۱۸۹۹
د) کنفرانس صلح لاهه ۱۹۰۷
۸- حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات در کدام فصل منشور پیش‌بینی گردیده است ؟
الف) فصل ۶
ب) فصل ۷
ج) فصل ۸
د) فصل ۲
۹- کدامیک از روشهای زیر در کنوانسیون ۱۹۰۷ صلح لاهه پیش‌بینی نگردیده است؟
الف) سازش
ب) داوری
ج) میانجیگری
د) تحقیق
۱۰- درچه صورتی اصل رجوع به محاکم داخلی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد؟
الف) خسارت مستقیماً به فرد وارد شده باشد.
ب) خسارت به یک شرکت بین‌المللی وارد شده باشد.
ج) خسارت مستقیماً به دولت وارد شده باشد.
د) تنها خسارت معنوی ببار آمده باشد.
۱۱- عنوان «حقوق بین‌الملل عمومی» برای نخستین بار توسط چه کسی بکار رفت؟
الف) گروسیوس
ب) بنتام
ج) فولیکس
د) واتل
۱۲- عنوان «حقوق عمومی خارجی» برای حقوق بین‌الملل توسط چه کسی بکار گرفته شد؟
الف) اسپینوزا
ب) هگل
ج) کانت
د) هابس
۱۳- چه کسی پیوند حقوق طبیعی و الهیات را از هم گسست؟
الف) گروسیوس
ب) واتل
ج) سوارز
د) پوفندرف
۱۴- کدامیک از افراد زیر از طرفداران مونیسم نیست؟
الف) دوگی
ب) کلسن
ج) آنزیلوتی
د) سل
۱۵- سیستم حقوقی ایران مبتنی بر مونیسم می‌باشد یا دوالیسم؟
الف) مونیسم
ب) دوالیسم
ج) از نظرمعاهدات دوالیسم واز نظر عرف مونیسم
د) از نظر معاهدات دوالیسم و از نظر عرف ساکت است.
۱۶- کدام رئیس جمهورآمریکا با ارائه دکترینی، مانع از دخالت اروپائیان در امور قاره آمریکا گردید؟
الف) مونرو
ب) روزولت
ج) جورج واشنگتن
د) جان آدامز
۱۷- دیوان دائمی داوری در کدام کنفرانس بوجود آمد؟
الف) کنفرانس ۱۸۶۴
ب) کنفرانس صلح لاهه ۱۸۹۹
ج) کنفرانس صلح لاهه ۱۹۰۷
د) کنفرانس کوردارنو ۱۹۲۵
۱۸- پیمان منع گسترش سلاحهای هسته‌ای در مورد تحصیل سلاح هسته‌ای چه قاعده‌ای را پیش‌بینی کرده است؟
الف) ممنوعیت کامل تولید سلاح هسته‌ای
ب) ممنوعیت کامل انجام آزمایشات هسته‌ای
ج) ممنوعیت تحصیل یا تولید سلاح هسته‌ای برای دول غیر عضو دائم شورای امنیت
د) ممنوعیت کاربرد سلاح هسته‌ای
۱۹- پیمان ۱۹۶۳ مربوط به آزمایشات هسته‌ای، انجام این آزمایشات در کدام منطقه را مجاز اعلام می‌دارد؟
الف) در فضا
ب) در جو
ج) زیرزمین
د) هیچ منطقه‌ای
۲۰- معاهدات وستفالی به کدام جنگ خاتمه داد؟
الف) جنگهای صدساله اروپا
ب) جنگهای سی ساله اروپا
ج) جنگ انگلستان و فرانسه
د) جنگهای ناپلئونی

 

 

 

 

پاسخنامه:

 

 

 

۱- گزینه د صحیح است.
۲- گزینه د‌ صحیح است.
۳- گزینه ج صحیح است.
۴- گزینه ب صحیح است.
۵- گزینه ب صحیح است.
۶- گزینه ج صحیح است.
۷- گزینه الف صحیح است.
۸- گزینه الف صحیح است.
۹- گزینه الف صحیح است.
۱۰- گزینه ج صحیح است.
۱۱- گزینه ب صحیح است.
۱۲- گزینه ب صحیح است. به عبارت دیگر ، هگل عنوان حقوق سیاسی خارجی را برای حقوق بین‌الملل برگزیده بود.
۱۳- گزینه الف صحیح است.
۱۴- گزینه ج صحیح است.
۱۵- گزینه ب صحیح است.
۱۶- گزینه الف صحیح است.
۱۷- گزینه ج صحیح است.
۱۸- گزینه الف صحیح است.
۱۹- گزینه د‌ صحیح است. در حقیقت پیمان ۱۹۶۳ مربوط به آزمایشات هسته‌ای، انجام آزمایشات را در جو، ماورای جو و روی خشکی منع می‌کند.
۲۰- گزینه ب صحیح است.


به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.4 - 7 ؟