تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۰ تیر ۹۵ ساعت ۱۱:۲۲
۹۴ سه شنبه ۳۱ شهریور

حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین‌المللی

 

۱- اعضای دیوان بین‌المللی دادگستری
الف) قابل انتخاب مجدد نیستند.
ب)‌تنها برای یکبار دیگر قابل انتخاب مجدد هستند.
ج)‌محدودیتی برای انتخاب مجدد آنها وجود ندارد.
د)‌ بستگی به نظر مشترک شورای امنیت و مجمع عمومی دارد.
۲- هرگاه یکی از قضات دیوان بین‌المللی دادگستری استعفا دهد، قاضی جانشین وی
الف) برای ۹ سال انتخاب می‌شود.
ب) برای مدت باقیمانده عضو مستعفی انتخاب می‌شود.
ج) برای ۶ سال انتخاب می‌شود.
د)‌ برای ۳ سال انتخاب می‌شود.
۳- عزل عضو دیوان  
الف) ممکن نیست.
ب) شورای امنیت آنها را عزل می‌کند.
ج) شورای امنیت و مجمع عمومی توأماً آنها را عزل می‌کنند.
د) بستگی به نظر متفق دیگر اعضای دیوان دارد.
۴- مدت ریاست رئیس دیوان سال می‌باشد.
الف) ۹
ب) ۶
ج) ۳
د) ۱
۵- مقر دیوان بین‌المللی دادگستری کدام شهر می‌باشد؟
الف) لاهه
ب) ژنو
ج) نیویورک
د)‌ وین
۶- حد نصاب تشکیل دیوان حضور قاضی می‌باشد.
الف) ۱۵
ب) ۱۲
ج) ۹
د) ۸
۷- کدام سازمان زیر حق درخواست نظر مشورتی را دارا نمی‌باشد؟‌
الف) یونسکو
ب) کمیته بین‌المللی صلیب سرخ
ج) سازمان بهداشت جهانی
د) سازمان بین‌المللی کار
۸- تجدید نظر از احکام دیوان بین‌المللی دادگستری
الف) برعهده خود دیوان می‌باشد.
ب) امکان پذیر نیست.
ج) تنها در موارد استثنایی توسط خوددیوان امکان پذیر است.
د) با اطلاع به شورای امنیت امکان پذیر می‌باشد.
۹- اعاده دادرسی نسبت به احکام دیوان بین‌المللی دادگستری
الف) همیشه امکان پذیر می‌باشد.
ب) ممنوع است.
ج) ظرف ده سال از تاریخ صدور حکم امکان پذیر است.
د) ظرف ۲۰ سال از تاریخ صدور حکم امکان پذیر می‌باشد.
۱۰- دیوان دائمی داوری
الف) هنوز پابرجا می‌باشد.
ب)‌با تأسیس PCIJ خاتمه یافت.
ج) با تأسیس ICJ خاتمه یافت.
د) هیچگاه تشکیل نشد.
۱۱- اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری در چه سالی به تصویب رسید؟
الف) ۱۹۹۳
ب) ۱۹۹۴
ج) ۱۹۹۶
د) ۱۹۹۸
۱۲- کدام جرم در صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری نیست؟
الف) بمباران مناطق غیرنظامی
ب)‌تجاوز
ج) کشتن اسرای جنگی
د) قاچاق مواد مخدر
۱۳- دیوان بین‌المللی کیفری رواندا توسط کدام رکن ایجاد شد؟
الف) مجمع عمومی
ب) شورای امنیت
ج) کمیسیون حقوق بشر
د) شورای اقتصادی و اجتماعی
۱۴- دیوان بین‌المللی حقوق دریاها توسط کدام سند بین‌المللی ایجاد شد؟
الف) کنوانسیون دریای آزاد ۱۹۵۸
ب) کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها
ج) کنوانسیون دریای سرزمینی ۱۹۵۸
د) قطعنامه ۱۹۷۳ مجمع عمومی
۱۵- آیا دول غیر عضو سازمان ملل متحد نیز می‌توانند به دیوان بین‌المللی دادگستری رجوع کنند؟
الف) بلی، همواره می‌توانند.
ب) خیر،‌هیچگاه نمی‌توانند.
ج) بلی، در صورتی که مجمع عمومی شرایط آن را معین سازد.
د) بلی، در صورتی که شورای امنیت شرایط آن را معین کند.
۱۶- درصورت امتناع یک طرف دعوا از اجرای حکم دیوان، محکوم‌له می‌تواند به کدام مرجع رجوع کند؟
الف) خود دیوان بین‌المللی دادگستری
ب) مجمع عمومی
ج) شورای امنیت
د) حکم قابل اجرا نخواهد بود.
۱۷- دیوان بین‌المللی دادگستری در صورتی می‌تواند بصورت کدخدامنشانه رأی دهد که :
الف) یکی از طرفهای اختلاف این درخواست را بنماید.
ب) هر دو طرف اختلاف این اجازه را بدهند ودیوان نیزصلاح بداند.
ج) شورای امنیت چنین اجازه‌ای را بدهد.
د) بستگی به تشخیص و صلاحدید دیوان دارد.
۱۸- مقصود از Forum Prorogatum چیست؟
الف) قرار رجوع به دیوان
ب) شرط رجوع به دیوان
ج) رجوع یک طرف به دیوان و عدم اعتراض و پاسخ ماهوی طرف دیگر
د) مبنای صلاحیت مشورتی دیوان است.
۱۹- تفاوت حکم دیوان بین‌المللی دادگستری و حکم داوری در چیست؟
الف) هیچ تفاوتی ندارند.
ب)‌ احکام داوری دارای ضمانت اجرا و احکام دیوان فاقد ضمانت اجراست.
ج) احکام دیوان الزامی و احکام داوری غیرالزامی است.
د) احکام دیوان دارای ضمانت اجرا و احکام داوری فاقد ضمانت اجراست.
۲۰- آیا مرجعی بین‌المللی جهت رسیدگی حقوقی به جرائم ارتکابی توسط دولتها وجود دارد؟
الف) خیر.
ب) بلی، دیوان بین‌المللی کیفری پس از تأسیس آن.
ج) بلی، دیوان بین‌المللی کیفری یوگسلاوی سابق نمونه آن است.
د) بلی، دیوان بین‌المللی دادگستری.

 

 

 

پاسخنامه:

 

 

۱- گزینه ج صحیح است. طبق بند اول ماده ۱۳ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری، اعضای دیوان برای مدت نه سال انتخاب شده و قابل انتخاب مجدد نیز خواهند بود.
۲- گزینه ب صحیح است. ماده ۱۵ اساسنامه ناظر بر این مطلب است.
۳- گزینه د‌ صحیح است. بند اول ماده ۱۸ اساسنامه چنین مقرر می‌کند.
۴- گزینه ج صحیح است. طبق بند اول ماده ۲۱ اساسنامه دیوان قابل استنباط است.
۵- گزینه الف صحیح است.
۶- گزینه ج صحیح است. بند سوم ماده ۲۵ اساسنامه متعرض این نکته است.
۷- گزینه ب صحیح است.
۸- گزینه ج صحیح است. بند اول ماده ۶۱ اساسنامه قابل استناد است.
۹- گزینه ج صحیح است. می‌توان به بند پنجم ماده ۶۱ اساسنامه ارجاع داد.
۱۰- گزینه الف صحیح است.
۱۱- گزینه د‌ صحیح است.
۱۲- گزینه د‌ صحیح است. از ماده ۵ اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری برمی‌آید.
۱۳- گزینه ب صحیح است.
۱۴- گزینه ب صحیح است.
۱۵- گزینه ج صحیح است. به بند دوم ماده ۹۳ منشور رجوع شود.
۱۶- گزینه ج صحیح است. بند دوم ماده ۹۴ منشور بیان می‌کند.
۱۷- گزینه ب صحیح است
۱۸- گزینه ج صحیح است.
۱۹- گزینه د‌ صحیح است.
۲۰- گزینه د‌ صحیح است.


به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.2 - 4 ؟