تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۰ بهمن ۹۴ ساعت ۰۹:۴۴
۹۴ شنبه ۲۸ شهریور

 

به نام خدا

 

روز جمعه (۲۷ شهریور) ساعت ۹ صبح، پیکر استاد فقید، یوسف نوبخت، از مقابل بیمارستان مهر تشییع شد و در قطعه ی نام آوران بهشت زهرا(ع)، به خاک سپرده شد.

 

photo_2015-09-19_12-45-10
۲۹۴۸۴۳۳-۴۵۳۷۳۰۶
۲۹۴۸۴۳۳-۴۵۳۷۳۱۶
۲۹۴۸۴۳۳-۴۵۳۷۳۲۱

 

۱۳۹۴۰۶۲۷۱۰۴۰۲۶۳۵۷۶۱۱۴۰۱۴

 

ترافیک چهره ها در مراسم تشییع پیکر مرحوم «یوسف نوبخت» +تصاویر

ترافیک چهره ها در مراسم تشییع پیکر مرحوم «یوسف نوبخت» +تصاویر

ترافیک چهره ها در مراسم تشییع پیکر مرحوم «یوسف نوبخت» +تصاویر

ترافیک چهره ها در مراسم تشییع پیکر مرحوم «یوسف نوبخت» +تصاویر

ترافیک چهره ها در مراسم تشییع پیکر مرحوم «یوسف نوبخت» +تصاویر

ترافیک چهره ها در مراسم تشییع پیکر مرحوم «یوسف نوبخت» +تصاویر

ترافیک چهره ها در مراسم تشییع پیکر مرحوم «یوسف نوبخت» +تصاویر

ترافیک چهره ها در مراسم تشییع پیکر مرحوم «یوسف نوبخت» +تصاویر

ترافیک چهره ها در مراسم تشییع پیکر مرحوم «یوسف نوبخت» +تصاویر

ترافیک چهره ها در مراسم تشییع پیکر مرحوم «یوسف نوبخت» +تصاویر

ترافیک چهره ها در مراسم تشییع پیکر مرحوم «یوسف نوبخت» +تصاویر

ترافیک چهره ها در مراسم تشییع پیکر مرحوم «یوسف نوبخت» +تصاویر

ترافیک چهره ها در مراسم تشییع پیکر مرحوم «یوسف نوبخت» +تصاویر

ترافیک چهره ها در مراسم تشییع پیکر مرحوم «یوسف نوبخت» +تصاویر

ترافیک چهره ها در مراسم تشییع پیکر مرحوم «یوسف نوبخت» +تصاویر

ترافیک چهره ها در مراسم تشییع پیکر مرحوم «یوسف نوبخت» +تصاویر

ترافیک چهره ها در مراسم تشییع پیکر مرحوم «یوسف نوبخت» +تصاویر

ترافیک چهره ها در مراسم تشییع پیکر مرحوم «یوسف نوبخت» +تصاویر

ترافیک چهره ها در مراسم تشییع پیکر مرحوم «یوسف نوبخت» +تصاویر

 

موسسه طرح نوین اندیشهبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.6 + 5 ؟