تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۰ تیر ۹۵ ساعت ۰۸:۲۹
۹۴ سه شنبه ۲۴ شهریور

کلیات، تابعیت، اقامتگاه و وضع حقوقی بیگانگان

 

۱- تقدم و تأخر مسایل سه گانه حقوق بین‌الملل خصوصی به ترتیب کدام است؟

۱) تابعیت، تعارض قوانین، وضع حقوق خارجیان

۲) تعارض قوانین، تابعیت، وضع حقوقی خارجیان

۳) تابعیت، وضع حقوق خارجیان، تعارض قوانین

۴) وضع حقوق خارجیان، تابعیت، تعارض قوانین

۲- وجه افتراق حقوق بین‌الملل خصوصی و حقوق خصوصی داخلی در …… است.

۱) ضمانت اجرایی و منابع                                               ۲) عنصر خارجی و ضمانت اجرایی

۳) منابع و عنصر خارجی                                                ۴) منابع و مرجع رسیدگی به اختلاف‌ها

۳- وجه اقتران حقوق بین‌الملل خصوصی و حقوق بین‌الملل عمومی در …. آنهاست.

۱) جنبه بین‌المللی                                                           ۲) ضمانت اجرایی

۳) منابع                                                                                    ۴) موضوع

۴- رابطه حقوق بین‌الملل خصوصی با حقوق بین‌الملل عمومی مانند رابطه …. یا …. است.

۱) حقوق کیفری بین‌المللی ـ حقوق بین‌المللی کیفری

۲) حقوق مالیه بین‌المللی ـ حقوق تجارت بین‌المللی

۳) حقوق تجارت بین‌المللی ـ حقوق کیفری بین‌المللی

۴) حقوق بین‌المللی کار ـ حقوق مالیه بین‌المللی

۵- قواعد حقوق بین‌المللی خصوصی:ذ

۱) قسمتی از مجموعه قوانین داخلی هر کشور می‌باشند.

۲) قسمتی از قواعد حقوق بین‌المللی عمومی می‌باشند.

۳) قسمتی جنبه بین‌المللی دارند و قسمتی جنبه داخلی.

۴) مربوط به اشخاص بین‌المللی می‌باشند.

۶- کدامیک‌ از موارد زیر از دلایل طرفداران سیستم خاک محسوب نمی‌گردد؟

۱) تشابه تابعیت و اقامتگاه

۲) مصلحت کشورهای پر جمعیت و مهاجرفرست

۳) این که انتساب هر فرد به دولتی بیشتر مربوط به خاک است.

۴) کسی که سرزمین دولتی متولد شده و در آنجا رشد نموده است تابعیت او به اقتضای یک اختلاط معنوی باید تابعیت محل تولدش باشد.

۷- کدامیک از گزینه‌های زیر صحیح نمی‌باشد؟

۱) مبنای سلب تابعیت به عنوان مجازات تقصیر تبعه می‌باشد.

۲) تابعیت هر شخصی می‌تواند پیوسته یا منقطع باشد.

۳) اصل تابعیت واحده به علت محضورات سیاسی به طور مطلق اجرا نمی‌شود.

۴) اراده هر شخص تنها در درخواست تغییر تابعیت دخالت دارد.

۸- منشاء حقوقی تغییر تابعیت زن در اثر ازدواج چه می‌باشد؟

۱) این تغییر تابعیت ناشی از اراده زن می‌باشد.

۲) این تغییر تابعیت به علت سلطه شوهر می‌باشد.

۳) این تغییر تابعیت غیرارادی می‌باشد.

۴) این تغییر تابعیت اثر وضف تأسیس عقد ازدواج است.

۹- تابعیت ایران را می‌توان…. به دست آورد.

۱) به وسیله اجرای سیستم خون یا خاک

۲) به وسیله ازدواج

۳) به وسیله پذیرش به تابعیت ایران

۴) هر سه مورد

۱۰- کدامیک از وارد زیر تابعیت اصلی ایرانی محسوب نمی‌گردد؟

۱) کسی که در ایران از پدر و مادر نامعلوم متولد شده است.

۲) کلیه ساکنین ایران به استثنای کسانی که تابعیت خارجی آنها مسلم است.

۳) کسی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده است، به دنیا آید.

۴) هر سه مورد

۱۱- پدیده بی‌تابعیتی (یا فقدان تابعیت) معلوم تعارض ….. قوانین تابیعت است.

۱) زمانی                                                                       ۲) ضمنی

۳) مثبت                                                                         ۴) منفی

۱۲- سیستم وحدت تابعیت زوجین در ایران در چه فرضی پذیرفته شده است؟

۱) ازدواج زن خارجی با مرد ایرانی

۲) ازدواج ایرانیان غیر شیعه در ایران

۳) ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی

۴) ازدواج زن و مرد ایرانی در خارج از کشور

۱۳- اگر دارنده تابعیت اکتسابی ایران، در مدت توقف در خارج از کشور، مرتکب اعمالی بر ضد امنیت ایران بشود…..

۱) دولت ایران نمی‌تواند از او سلب تابعیت کند.

۲) دولت ایران می‌تواند از او سلب تابعیت کند.

۳) دولت ایران حتماً تابعیت او را سلب خواهد نمود.

۴) علاوه بر سلب تابعیت طبق قانون مجازات اسلامی عمل خواهد شد.

۱۴- چه تابعیتی در حقوق بین‌الملل خصوصی تابعیت مؤثر محسوب می‌شود؟

۱) تابعیتی که با اعمال سیستم خون به وجود آمده است.

۲) تابعیتی که با اعمال سیستم خاک به وجود آمده است.

۳) تابعیتی که شخص از میان چند تابعیت خود ترجیح می‌دهد.

۴) تابعیت واقی که قاضی از بین چند تابعیت شخص آن را ترجیح می‌دهد.

۱۵- کدامیک از موارد زیر شرایط رجوع به تابعیت ایران محسوب می‌شود؟

۱) تقاضای کتبی و عدم مخالفت دولت

۲) عدم مخالفت دولت و سکونت در ایران به مدت ۵ سال

۳) موافقت دولت وعدم محکومیت به جرایم سیاسی

۴) دارا بودن ۲۵ سال تمام و موافقت دولت

۱۶- در حقوق بین‌الملل خصوصی ایران، زنان ایرانی که در اثر ازدواج تابعیت خارجی شوهر خود را کسب می‌نماید حق داشتن اموال غیرمنقول…..

۱) در حدودی که این حق به اتباع خارجه داده شده است، دارند.

۲) به هر میزان که بخواهند دارند.

۳) در حدی که موجب سلطه اقتصادی خارجی نگردد، دارند.

۴) حتی به اندازه اتباع خارجه هم ندارند.

۱۷- تابعیت مضاعف معلول تعارض…… قوانین تابعیت است.

۱) زمانی                                                                       ۲) ضمنی

۳) منفی                                                                         ۴) مثبت

۱۸- کدامیک از موارد زیر اقامتگاه ارادی محسوب نمی‌گردد؟

۱) اقامتگاه اختیاری                                                        ۲) اقامتگاه قراردادی

۳) اقامتگاه قانونی                                                           ۴) اقامتگاه قضایی

۱۹- کدامیک از موارد زیر از حقوق عمومی مندر در قوانین ایران که بیگانگان از آن متمتع می‌شوند محسوب نمی‌گردد؟

۱) حق اشتغال به هر گونه حرف و صنعت

۲) حق ازدواج به وسیله مأمورین سیاسی و کنسولی دولت متبوعه خود

۳) حق ورود، عبور، اقامت و خروج اتباع بیگانه

۴) حق مراجعه به محاکم

۲۰- کدامیک از جملات زیر نادرست می‌باشد؟

۱) شناسایی یک دولت الزاماً متضمن شناسایی اشخاص حقوق وابسته به آن نمی‌باشد.

۲) اشخاص حقوقی حقوق عمومی به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می‌شوند.

۳) اشخاص حقوقی بیگانه از کلیه حقوق سیاسی محرومند.

۴) اشخاص حقوقی بیگانه در همان حدودی که اشخاص حقیقی از حقوق خصوصی بهره‌مند می‌شوند از این حقوق متمتع می‌گردند مگر این که با طبیعیت آنها مخالف باشد.

 

 

 

پاسخنامه:

 

 

۱- گزینه ۳ صحیح است.

۲- گزینه ۳ صحیح است. در حقوق بین‌الملل خصوصی به علت وجود عنصر خارجی، علاوه بر منابع داخلی از منابع بین‌المللی نیز استفاده می‌شود.

۳- گزینه ۱ صحیح است. هر دو حقوق بین‌المللی می‌باشند.

۴- گزینه ۱ صحیح است.

۵- گزینه ۱ صحیح است. قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی قسمتی از مجموعه قوانین داخلی هر کشور می‌باشند.

۶- گزینه ۲ صحیح است. مصلحت کشورهای پرجمعیت و مهاجرفرست اعمال سیستم خون می‌باشد.

۷- گزینه ۲ صحیح است. تابعیت هر شخص بایستی پیوسته باشد یعنی شخص همواره با یک دولت رابطه تابعیت داشته باشد.

۸- گزینه ۴ صحیح است. تغییر تابعیت زن بر اثر ازدواج، اثر قهری عقد ازدواج می‌‌باشد.

۹- گزینه ۴ صحیح است. مورد اول تابعیت تولدی و مورد دوم و سوم تابعیت اکتسابی محسوب می‌شود.

۱۰- گزینه ۲ صحیح است. تابعیت اصلی ایرانی مخصوص کسانی است که بر اثر اعمال یستم خون یا خاک ایرانی محسوب شوند. گزینه ۲ تنها اماره و فرض قانونگذار است مبنی بر این که کسانی که در ایران اقامت دارند ایرانی می‌باشند.

۱۱- گزینه ۴ صحیح است. در تعارض منفی قواننی تابعیت هر کشوری، قانون تابعیت کشور دیگر را صلاحیتدار می‌داند لذا گاهی باعث بی‌تابعتی می‌گردد.

۱۲- گزینه ۱ صحیح است. بر طبق بند ۶ ماده ۹۷۶ قانون مدنی.

۱۳- گزینه ۱ صحیح است. سلب تابعیت به عنوان مجازات قبلاً در ماده ۹۸۱ قانون مدنی پیش‌بینی گردیده بود که در سال ۱۳۶۱ حذف گردید.

۱۴- گزینه ۴ صحیح است. در صورتی که شخص دارای تابعیت مضاعف باشد و هیچ‌کدام از تابعیت‌های وی تابعیت دولت متبوع قاضی نباد در این صورت قاضی تابعتی غالب یا مؤثر وی را ترجیح می‌دهد.

۱۵- گزینه ۱ صحیح است. بر طبق ماده ۹۹۰ قانون مدنی.

۱۶- گزینه ۳ صحیح است. بر طبق تبصره ۲ ماده ۹۸۷ قانون مدنی.

۱۷- گزینه ۴ صحیح است. در تعارض مثبت قواعد تابعیت هر کشوری خود را صالح برای حل قضیه مربوطه می‌داند.

۱۸- گزینه ۳ صحیح است. در اقامتگاه قانونی اراده قانونگذار جای اراده افراد را می‌گیرد.

۱۹- گزینه ۲ صحیح است.

۲۰- گزینه ۱ صحیح است. شناسایی یک دولت لزوماً به معنای شناسایی اشخاص حقوقی وابسته به آن می‌باشد.
به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.5 - 10 ؟