تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۵ بهمن ۹۴ ساعت ۰۸:۳۸
۹۴ چهارشنبه ۱۱ شهریور

به نام خدا

 

 pdf

همانطور که می دانید، ماههای پایانی نقش مهمی در موفقیت داوطلبان آزمون سردفتری دارد. لذا تلاش می کنیم برنامه ریزی مناسبی را برای داوطلبان علاقمند و پرتلاش ارائه نماییم. لازم به ذکر است منابع مطالعه در این مرحله، بسته ی جمع بندی وکالت موسسه طرح نوین اندیشه، کتاب جامع حقوق ثبت و قوانین و مقررات ثبتی می باشد:

 

 

 گام اول: از تاریخ ۴ لغایت ۱۶ مهرماه

 

حقوق مدنی نکات ۴۸۲- ۱ از بسته ی جمع بندی وکالت.
حقوق ثبت مواد ۴۵- ۱ + ۱۵۷- ۱۰۰ قانون ثبت اسناد و املاک ۱۳۱۱ + قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ساختمانهای فاقد سندرسمی ۱۳۹۰
حقوق تجارت نکات ۵۴۹- ۹۳ از بسته ی جمع بندی وکالت.
دفاتر اسنادرسمی مواد ۸۰- ۴۶ قانون ثبت اسناد و املاک ۱۳۱۱ + قانون دفاتر اسنادرسمی ۱۳۵۴
حقوق جزا نکات ۷۷۹- ۱ از بسته ی جمع بندی وکالت.
فارسی کلیات ادبی،آرایه های ادبی و تاریخ ادبیات فارسی
عربی اقسام اعراب (اصلی، فرعی، محلی، تقدیری)، مجرورات، صفت و موصوف، عطف به حروف، عطف به بیان

 

 

 گام دوم: از تاریخ ۱۷ لغایت ۲۴ مهرماه

 

حقوق مدنی نکات ۷۸۰- ۴۸۳ از بسته ی جمع بندی وکالت.
حقوق ثبت آیین نامه قانون ثبت املاک ۱۳۱۷ + مجموعه بخشنامه های ثبتی مربوطه
حقوق تجارت نکات ۱۰۰۰- ۵۵۰ از بسته ی جمع بندی وکالت.
دفاتر اسنادرسمی نظامنامه دفاتر اسنادرسمی ۱۳۱۷ + آیین نامه قانون دفاتر اسنادرسمی ۱۳۵۴ + مجموعه بخشنامه های ثبتی مربوطه
حقوق جزا نکات ۱۳۶۷- ۷۸۰ از بسته ی جمع بندی وکالت.
فارسی دستور زبان، آیین نگارش و ویرایش فارسی، معنی و مفهوم لغات و عبارات
عربی مرفوعات: فاعل، نایب فاعل، مبتدا و خبر، اقسام خبر، نواسخمنصوبات: مفعول به، مفعول مطلق، مفعول فیه، حال، تمیز

منادی: مستثنی به«الّا»، اعراب فعل مضارع(مضارع منصوب و مجزوم)

 

 

توضیحات:

۱- نکات موجود در بسته ی جمع بندی بر اساس قوانین و مقررات، آراء وحدت رویه و دکترین حقوقی تهیه و جمع آوری شده است.

۲- اگر وقت اضافه آوردید، حتما بخشی از تکلیف مربوط به گام دوم در فرصت زمانی گام اول را انجام بدهید.

۳- در مواجهه با نکات موجود در بسته ی جمع بندی، در سه وضعیت قرار خواهید گرفت:

الف. آن نکته را به صورت کامل می دانید و نیازی به مطالعه ی مجدد آن نیست. در اینصورت از علامت (*) در کنار شماره ی نکته استفاده کنید.

ب. آن نکته را می دانید لیکن برای تثبیت در ذهن نیاز به تکرار و مرور مجدد دارید. در اینصورت از علامت (**) در کنار شماره ی نکته استفاده کنید.

ج. در فهم و یادگیری نکته دچار ابهام یا اشکال هستید. در اینصورت از علامت(***) در کنار شماره ی نکته استفاده کنید.

۴- در گام دوم (۲۴- ۱۷ مهرماه) ممکن است دچار محدودیت زمانی شوید. نگران نباشید می توانید حداکثر تا ۳۰/ ۷/ ۹۴، عقب ماندگی مطالعاتی خود را جبران نمایید.

۵- از کتاب جامع حقوق ثبت تالیف خانم معصومه ابراهیمی رهنما می توانید برای دروس حقوق ثبت و دفاتر اسنادرسمی استفاده کنید. اگر فرصت مطالعه نبود می توانند در گام سوم، این کتاب را مطالعه نمایید.

 

 

گام سوم: از آبان ۹۴ تا زمان برگزاری آزمون

این مرحله از ۳ آبان آغاز و تا قبل از برگزاری آزمون ادامه خواهد داشت. در این مرحله:

۱- منبع اصلی مطالعه، گزیده ی قوانین و مقررات هر درس است که در بخش دوم بسته ی جمع بندی وکالت و مجموعه قوانین و مقررات ثبتی آمده است.

۲- علاوه بر گزیده ی قوانین و مقررات، مطالعه ی نکات باقیمانده و دو یا سه ستاره بسته ی جمع بندی همراه با کتاب جامع حقوق ثبت نیز الزامی خواهد بود.

۳- اگر در گام اول و دوم، فرصت مطالعه ی مناسب دروس فارسی و عربی را نداشتید، نگران نباشید. می توانید در گام سوم و با فرصت کافی آن را به انجام رسانید. منبع مناسب برای مطالعه این دروس، جزوات فارسی و عربی موسسه یا کتب کمک آموزشی گاج، قلم چی یا مبتکران می باشد.

 

 

موفق باشید

محمد فرجی

مدیر موسسه طرح نوین اندیشه

۱۰/ ۶/ ۹۴به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.9 + 3 ؟