تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۵ بهمن ۹۴ ساعت ۱۱:۲۷
۹۴ سه شنبه ۲۷ مرداد

به نام خدا

 

این هفته آزمون های آزمایشی وکالت (۱۹) و سردفتری اسنادرسمی (۱۳) در نمایندگی های موسسه طرح نوین برگزار خواهد شد. لازم به ذکر است تا پایان آزمون های آزمایشی (۲۴) وکالت و (۱۸) سردفتری، گروههای ۲۸، ۲۰و ۱۴ مرحله ای حضور دارند لیکن از آزمون شماره (۲۵) وکالت و (۱۹) سردفتری، داوطلبان گروههای ۶ و ۴ مرحله ای نیز اضافه خواهند شد.

 

موسسه طرح نوین اندیشهبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.2 - 6 ؟