تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۳ تیر ۹۵ ساعت ۰۷:۳۳
۹۴ شنبه ۲۴ مرداد

به نام خدا

 

pdf

همانطور که می دانید منبع اصلی طرح سوالات در آزمون های حقوقی، قوانین و مقررات اصلی و فرعی و آراء وحدت رویه حقوقی و کیفری می باشد. بسیاری از داوطلبان در مطالعه ی قوانین اصلی مشکلی ندارند لیکن در شناسایی و مطالعه ی قوانین و مقررات فرعی همواره دچار نوعی سردرگمی هستند. بنابراین دراین یادداشت به تفصیل درخصوص قوانین و مقررات مرتبط هر درس به طور جداگانه توضیح خواهیم داد. در ابتدا لازم است ، مرور مختصری درخصوص برخی واژه ها داشته باشیم :

الف) قانون : مصوبات مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و برخی مراجع خاص مثل شورایعالی انقلاب فرهنگی وشورای موقت انقلاب (اوایل انقلاب) می باشد .

ب) مقررات : مصوبات مراجعی چون قوه مجریه ، هیأت وزیران و هر یک از وزیران ، قوه قضاییه و … است که درقالب آیین نامه ، تصویب نامه ،دستورالعمل و … می باشد .

ج)آراء وحدت رویه : تصمیمات هیأت عمومی دیوانعالی کشوراست که ارزشی همانند قانون دارد . بنابراین نظریات مشورتی اداره ی حقوقی قوه قضاییه دراین حوزه قرارنمی گیرد.

با این توضیحات به قوانین و مقررات موجود می پردازیم .

۱- حقوق مدنی

قانون اصلی : قانون مدنی

قوانین ومقررات فرعی :

۱-قانون روابط موجرومستاجرسالهای ۵۶ و ۷۶                            ۲-قانون حمایت خانواده مصوب ۹۲

۳-قانون تشکیلات اوقاف وامورخیریه                                         ۴-قانون مسوولیت مدنی

۵-قانون حمایت ازحقوق مؤلفان ، مصنفان وهنرمندان                 ۶- قانون بیمه شخص ثالث مصوب ۸۷

۷- قانون تملک آپارتمانها     ۸-قانون امورحسبی                        ۹-قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری

۲- آیین دادرسی مدنی

قانون اصلی : قانون آیین دادرسی مدنی

قوانین ومقررات فرعی :

۱-قانون اجرای احکام مدنی                                                             ۲-قانون شوراهای حل اختلاف وآیین نامه آن

۳-قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹۲                                                ۴-قانون نظارت بر رفتار قضات وآیین نامه آن

۵-ماده ۳قانون وصول برخی درآمدهای دولت (آخرین اصلاحیه)               ۶-ماده واحده ی منع توقیف اموال دولتی

۷-لایحه استقلال کانون وکلا و آیین نامه آن                                        ۸- قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی ۹۴

۳- حقوق تجارت

قانون اصلی : قانون تجارت

قوانین ومقررات فرعی :

۱-قانون صدورچک                                                                    ۲-ماده واحده مجمع تشخیص مصلحت نظام درموردچک

۳-قانون اداره تصفیه امورورشکستگی                                          ۴-قانون ثبت شرکت ها

۵-قانون بورس اوراق بهادار                                                         ۶-قانون تجارت الکترونیک

۷-قانون ثبت اختراعات ،طرح های صنعتی وعلائم تجاری                ۸-قانون بخش تعاونی اقتصاد ایران

۴- حقوق جزا

قانون اصلی : قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲

قوانین ومقررات فرعی:

۱-قانون تشدیدمجازات مرتکبین اختلاس ، ارتشاء وکلاهبرداری         ۲-قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی ۹۴

۳-قانون جرایم نیروهای مسلح                                                    ۴-قانون مبارزه با مواد مخدر

۵-قانون انتقال مال غیر                                                               ۶- قانون پول شویی

۷-قانون جرائم رایانه ای                                                              ۸-موادکیفری ازقانون ثبت (مواد۱۱۷-۱۰۰)

۹-قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر، تبانی می کنند .

۵- آیین دادرسی کیفری

قانون اصلی : قانون آیین دادرسی کیفری

قوانین و مقررات فرعی :

۱-قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب وآیین نامه اصلاحی

۲-تعیین حدودصلاحیت دادسراها و دادگاههای نظامی کشور            ۳- آیین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه ی روحانیت

۴- قانون نظارت بررفتار قضات وآیین نامه اجرایی آن

۶- حقوق ثبت املاک

قانون اصلی : قانون ثبت اسناد و املاک

قوانین ومقررات فرعی:

۱- آیین نامه ثبت املاک                                                           ۲- لایحه قانون راجع به اشتباهات ثبتی

۳- آیین نامه اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض                     ۴- فهرست اشتباهات ثبتی

۵- قانون افراز و فروش املاک مشاع                                           ۶- آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع

۷- آیین نامه اجرای اسنادرسمی                                             ۸- قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان

های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰ و آیین نامه آن

۷- حقوق ثبت اسناد

قانون اصلی : قانون دفاتر اسنادرسمی

قوانین ومقررات فرعی:

۱- نظامنامه دفاتر اسنادرسمی ۱۳۱۷                                            ۲- آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی ۱۳۵۴

۳- قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسنادرسمی                       ۴- آیین نامه موضوع تبصره ماده ۳ قانون اصلاح پاره ای از

مواد قانون دفاتر اسنادرسمی

۵- قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون دفاتر اسنادرسمی ۱۳۷۱            ۶- قانون توزیع حق التحریر

۷- تعرفه ی حق التحریر مصوب ۱۳۹۴                                             ۸- آیین نامه اصلاحی ماده ۶۱ قانون دفاتر اسنادرسمی

۹- آیین نامه مرخصی تحصیلی سردفتران                                     ۱۰- آیین نامه بیمه بازنشستگی سردفتران و دفتریاران

۱۱- مقرات مربوط به پوشش بیمه عمر                                           ۱۲- آیین نامه تشکیل صندوق تعاون سردفتران و …

۱۳- دستورالعمل بررسی درخواست انتقال سردفتران به دفترخانه های بلاتصدی ۱۳۹۲

۱۴- قانون پیش فروش ساختمان و آیین نامه اجرایی آن

خاتمه :

مجموعه معرفی شده ازقوانین ومقررات فرعی (به غیرازقوانین اصلی)نقش بسیارمهمی درپاسخگویی به حداقل ۲۰ درصد سوالات طرح شده درآزمون های حقوقی را دارا می باشد . بنابراین دردرجه بندی واهمیت منابع ، دانشجویان باید به ترتیب ذیل عمل نمایند :

اول: ازمنابع اصلی یا جزوات کمک آموزشی یاکلاسی که دریادداشتهای موفقیت نوبت ۲۰ و ۲۱ اعلام شده استفاده نمایند.

دوم: قوانین اصلی هر درس را همراه با آراءوحدت رویه مرتبط مطالعه کنند.

سوم: قوانین ومقررات فرعی اعلام شده دراین یادداشت را تاحدامکان مطالعه کنند.

نتیجه :

۱-اگرقصد “کسب رتبه” درآزمون را دارید، مطالعه ی همه موارد فوق الزامی است .

۲-اگرقصد”کسب نتیجه مطلوب” را دارید ، مواد دوم وسوم واستفاده ازجزوات کمک آموزشی یا کلاسی الزامی است .

۳-اگرفقط” قصدقبولی” دارید ، مطالعه ی جزوات کمک آموزشی ، قوانین اصلی وآراءوحدت رویه الزامی است .

۴-اگرمی خواهید”شانس قبولی” خودرا ارزیابی کنید، مطالعه ی قوانین اصلی وآراء وحدت رویه الزامی است .

 

تبصره : دانشجویانی که از کلاسهای آموزشی مؤسسه طرح نوین یاسایرمؤسسات آموزشی استفاده می نمایند ، اولویت اول و مهم مطالعاتی خودرامطالعه ی” جزوات کلاسی” قراربدهند و در کنار آن، قوانین و مقررات مذکور را مطالعه فرمایند.

موفق باشید

محمدفرجی

  مدیرمؤسسه طرح نوین اندیشه

۲۴/ ۵/ ۹۴به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.10 + 2 ؟

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۲۹

  با سلام
  ۱- همراه با متن قوانین.
  ۲-به ترتیب در حال اماده شدن است.

 • مهدی درتاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۲۸

  سلام استاد.
  دو تا سؤال داشتم از حضورتون:
  ۱٫ آیا کتاب مختصر جزای عمومی و آ.د.ک آقای فرهی برای آزمون وکالت کافیه؟
  ۲٫ مختصر جزای اختصاصی آقای فرهی و تست آ.د.م و تجارت آقای توکلی کی منتشر میشه؟
  با تشکر

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۲۴

  با سلام
  به وقتش اطلاع رسانی خواهد شد.

 • سلطانی درتاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۲۴

  سلام و عرض ادب
  آقای فرجی بنده برا سردفتری می خونم ،با اینکه تلاش می کنم ولی اون انگیزه اولیم رو دیگه ندارم، موسسه همایشی یا برنامه ای برا ماه های اخر نداره؟  

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۲۴

  با سلام
  به محض ورود نام شما در سامانه ثبت نام پروفایل داوطلبی شما فعال می گردد. لطفا از طریق دفتر تبریز پیگیری کنید. ضمنا اگر به عنوان دانشجوی موسسه پیام می گذارید نام و نام خانوادگی خود را اعلام کنید.

 • translation درتاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۲۴

  با سلام وخسته نباشید
  ببخشید میشه بدونم پروفایل داوطلبی کی فعال میشه؟نمایندگی تبریز گفتن هفته پیش فعال میشه ولی متاسفانه هنوز نشده…
  با تشکر