تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۸ اسفند ۹۴ ساعت ۰۸:۱۲
۹۴ شنبه ۱۰ مرداد

به نام خدا

 

pdf

اول) آزمون وکالت

۱-ظرفیت پذیرش کانون های وکلای دادگستری توسط هیأتی ۳ نفره متشکل از ۲ نماینده ازقوه ی قضاییه و یک نماینده از کانون وکلا هرسال براساس نیازهای منطقه ای مشخص می گردد که پس از جمع بندی توسط اتحادیه سراسری کانون های وکلا دادگستری ایران (اسکودا) اعلام خواهد شد.

۲- آگهی ثبت نام آزمون وکالت ۹۴ احتمالاً اوایل شهریورماه درسایت اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) منتشر خواهد شد .

۳- زمان ثبت نام داوطلبان آزمون وکالت ۹۴ ، احتمالاً دهه ی اول مهر خواهد بود .

۴- کلیه شرایط و مدارک موردنیاز برای ثبت نام درآگهی مذکور اعلام خواهد شد .

۵- ارائه مدرک یاگواهی فارغ التحصیلی کارشناسی حقوق یا فقه ومبانی حقوق اسلامی ، وضعیت نظام وظیفه (برای آقایان)وسن داوطلبان ازموضوعات مهم برای ثبت نام است .

۶- درصورت نقص درمدارک ، امکان برطرف نمودن آنها درهنگام توزیع کارت وجود دارد .

۷- اگر داوطلبی اساساً واجد شرایط ثبت نام نباشد ولو درصورت ثبت نام وشرکت درآزمون وحتی قبولی ، کلیه اعمال واقدامات او فاقد اثرواعتبار است مثل اینکه سن داوطلب ۵۱ سال باشد یا هنوز فارغ التحصیل نشده باشد .

۸- هرداوطلب فقط امکان ثبت نام وشرکت دریک کانون را دارد .

۹- هرداوطلب فقط شانس و احتمال قبولی درکانون محل ثبت نام خود را دارد . بنابراین نمره ی علمی داوطلب قابل اعمال و ترتیب اثردرسایرکانون ها نمی باشد .

۱۰- درآزمون وکالت ، معدل فارغ التحصیلی تأثیری درامتیاز یا نمره ی علمی داوطلب ندارد .

۱۱- دارندگان سهمیه شاهد یا ایثارگر ، حتماً باید مدارک و مستندات خود را هنگام ثبت نام ، ارسال نمایند .

۱۲- دارندگان سهمیه شاهدیا ایثارگراصولاً می بایست ۸۰ درصد آخرین نمره ی قبولی درسهمیه آزاد را کسب نمایند. مثلاً اگر آخرین نمره ی قبولی داوطلب سهمیه آزاد ۱۰ است ، داوطلب با سهمیه شاهد یا ایثارگر ، می بایست حداقل نمره ی ۸ راکسب نماید.

۱۳- آزمون وکالت به صورت تستی ویک مرحله ای برگزارمی شود .

۱۴- طراحان سوال توسط اتحادیه تعیین می شوند واصولاً تعدادی ازکانون ها درطرح سوال مشارکت دارند .

۱۵- منبع اصلی سوالات قانون و آراء وحدت رویه است ( حداقل ۶۰ درصد) لیکن برای پاسخگویی مطلوب به سوالات می بایست ازلحاظ ماهوی بر قوانین ومقررات تسلط داشت .

۱۶-مطالعه ی منابع وکتب اصلی برای کسب نمره میانگین بالای ۶۵ درصد ضروری است لیکن به صرف مطالعه وتسلط ماهوی برقوانین ، مقررات و آراء وحدت رویه امکان پاسخگویی به حداقل۶۰ درصد سوالات ممکن است .

۱۷- تا دو سال گذشته معیار قبولی درآزمون وکالت” میانگین نمره “بودلیکن درسال ۹۲ ،معیار تغییرکرد وتبدیل شد به” تراز نمره “.

۱۸- در” تراز نمره ” ، عملکرد داوطلب درهردرس مهم است . بنابراین برخلاف گذشته نمی توان ازنمره ی علمی یک یادو درس صرفنظر نمود . پس هرداوطلب می بایست برتمام دروس تسلط کافی داشته باشد .

۱۹- هرچقدر” نمره ی داوطلب ” درمقایسه با “میانگین نمره سایرداوطلبان ” بیشترباشد ، “تراز نمره ” ی اوبیشتر خواهد شد .

۲۰- فرض کنید نمره ی داوطلب دردرس حقوق مدنی ۸۰ و میانگین سایرداوطلبان ۵۰ باشد . دراینصورت :

( نمره استاندارد)Z =(انحراف معیار)SD ÷ میانگین سایرینمیانگین داوطلب    

حال اگر SD را یک عدد فرض کنیم مثل ۳۰ به روش ذیل محاسبه می کنیم :

۱= Z = 30 ÷ ۵۰- ۸۰

طبق فرمول سازمان سنجش ، تراز نمره ی داوطلب اینگونه محاسبه می گردد :

۷۰۰۰ = ۵۰۰۰ + ۱ × ۲۰۰۰ = ۵۰۰۰ + Z2000

توجه: ۵۰۰۰ عددثابتی است که به همه داوطلبان داده می شود .

۲۱- هرچقدر میانگین نمره ی داوطلب درهردرس درمقایسه با سایرین ، بالاتر باشد ، تراز نمره ی او نیز بهتر خواهد بود .

۲۲- میانگین ترازنمره ی داوطلب درمجموع عبارتست از جمع حاصل از نمرات تراز ۶ درس تقسیم بر مجموع دروس .

۲۳- داوطلبان برای کسب نمره تراز مطلوب ، می بایست درهر۶ درس ، عملکرد قابل قبولی داشته باشند .

۲۴- حداقل ۱۳ پاسخ صحیح در هردرس (پس از کسرپاسخ های غلط) می تواند ، قبولی داوطلب را تضمین کند .

۲۵- حداکثرتعداد پاسخ غلط در هر درس می بایست ۳ عدد باشد وبیش ازآن ، قبولی داوطلب را تهدید می کند یا” ترازنمره” اورا کاهش می دهد.

۲۶- انتخاب کانون وکلا براساس ، کیفیت علمی داوطلب بسیارمهم است .

۲۷- کانون وکلای مرکز ، بیشترین شرکت کننده و پذیرش را درمقایسه باسایرکانون ها داراست .

۲۸- باتوجه به تغییرقوانین مجازات اسلامی ۹۴ و آیین دادرسی کیفری ۹۴ ،تسلط برمتن قوانین اصلی وفرعی مرتبط برای پاسخگویی به سوالات بسیارمهم است .

۲۹- در درس اصول فقه ، مطالعه و درک کاربردی بسیارمهم است . به عبارت دیگر سعی کنید مفاهیم اصولی را درمتون قوانین به صورت کاربردی جستجو کنید .

۳۰- برنامه ریزی و مدیریت آزمون تا روز آزمون اصلی بسیارحائزاهمیت می باشد .

۳۱- یادداشت نوبت (۲۰) را بادقت مطالعه کنید.

۳۲- اگرفقط می خواهید درآزمون وکالت پذیرفته شوید ، جزوات کمک آموزشی ، قوانین ومقررات ، آراءوحدت رویه و سوالات سنوات اخیر را با دقت وتمرکز کافی مطالعه کنید لیکن برای کسب رتبه ، مطالعه ی منابع اصلی الزامی است .

۳۳- مطالعه ی حداقل ۱۲۰۰ ساعت مفید برای قبولی درآزمون ضروری است لیکن از این پس به گونه ای برنامه ریزی کنید که حداقل ۷۵۰ ساعت مطالعه ی مفید و هدفمند داشته باشید .

۳۴- علاوه برمطالعه ی منابع ، تمرکز ، آرامش ، اعتماد به نفس ، سرعت درتست زنی وپاسخگویی و….درقبولی شما بسیار مؤثراست.

۳۵- مدیریت روز آزمون هم می تواند ، شانس قبولی شما را افزایش دهدکه دریادداشتی جداگانه به آن خواهیم پرداخت .

۳۶- مؤسسه طرح نوین اندیشه درهفته اول مهرماه ، آزمون تعیین سطح برای انتخاب کانون وکلای مطلوب به صورت رایگان برگزار می نماید . شرکت برای عموم داوطلبان آزاد است .

۳۷- به گونه ای برنامه ریزی کنید تا هفته اول مهرماه به آمادگی علمی ۵۰ درصد برسید . دراینصورت می توانید تا روز آزمون به کیفیت علمی دلخواه خود برسید و امیدوار به قبولی باشید.

۳۸- اگر قصد شرکت در آزمون سردفتری یا قضاوت را هم دارید، حداقل ۸۰درصد از زمان خود را صرف آزمون وکالت کنید.

۳۹- مدیریت زمان و روش صحیح مطالعه تا روز آزمون بسیار حائز اهمیت می باشد.

 

دوم) آزمون قضاوت

۱- آزمون قضاوت، ۸ آبان برگزار خواهد شد.

۲- مفاد آزمون همانند وکالت است با این تفاوت که احتمالاً دروس حقوق اساسی و متون فقه هم اضافه خواهد شد.

۳- ظرفیت پذیرش و مفاد دقیق آزمون و ضرایب مربوط در آگهی ثبت نام (شهریور ۹۴) اعلام خواهد شد.

۴- کیفیت آزمون قضاوت در مقایسه با آزمون وکالت، آسان تر است.

۵- در مقایسه با آزمون وکالت، جمعیت شرکت کنندگان کمتر است.

۶- اگر طبق روال گذشته باشد علاوه بر آزمون تستی، آزمون تشریحی نیز برای پذیرفته شدگان آزمون تستی به عمل خواهد آمد.

۷- ممکن است علاوه بر جذب عمومی، جذب اختصاصی (شرط معدل یا مدرک تحصیلی) نیز انجام شود.

۸- شاید در درس اصول فقه منبع خاصی برای آزمون اعلام گردد.

۹- علاوه بر آزمون تستی و تشریحی، مراحل مصاحبه، گزینش، تحقیقات محلی و کارآموزی هم وجود دارد.

۱۰- علاوه بر تهران، احتمالا در چند شهر دیگر نیز آزمون برگزار خواهد شد.

 

سوم) آزمون سردفتری اسنادرسمی

۱- فعلاً در خصوص زمان ثبت نام و ظرفیت پذیرش اطلاع رسانی نشده است.

۲- طبق روال معمولاً شهریور و مهرماه زمان ثبت نام و آذر و دی ماه زمان برگزاری آزمون است.

۳- آزمون سردفتری به صورت متمرکز در تهران برگزار می گردد.

۴- مفاد آزمون عبارتست از: حقوق ثبت اسناد و املاک، حقوق مدنی، حقوق جزا، حقوق تجارت، فارسی و عربی.

۵- اصولاً درس معارف و احکام اسلامی در مرحله ی گزینش و مصاحبه ی علمی سوال می شود.

۶- جمع مشاغل وکالت و قضاوت با سردفتری اسنادرسمی ممنوع است.

۷- دروس حقوق ثبت اسناد و املاک در موفقیت داوطلبان بسیار حائز اهمیت می باشد.

۸- حداقل شرط سن در زمان اشتغال (صدور ابلاغ سردفتری) ۲۴ سال می باشد.

۹- برای آقایان داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم الزامی است.

۱۰- یادداشت ویژه ۱۶ را در سایت طرح نوین بخوانید.

موفق باشید

محمدفرجی

   مدیرمؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه

۱۰/ ۵/ ۹۴به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.1 - 2 ؟

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

  با سلام
  بهتر است از قوه قضاییه بپرسید.

 • fazli درتاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

  باعرض سلام
  من متولد۱۳۷۱/۹/۱ هستم و اذرماه۲۲سالگیم تموم میشه من امسال میتونم قضاوت شرکت کنم با توجه به اینکه تو اطلاعیه تمام شدن۲۲سال روز ثبت نام ذکر شده.ممنون میشم لطف کنید زودتر جواب بدهید. باتشکر

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۲۲

  با سلام
  حداقل منابع باید یک دور مطالعه شود.

 • داوطلب درتاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۲۲

  سلام آقای فرجی
  ضمن تشکر از راهنماییهای دلسوزانه و محبت شما،درخصوص آزمون تعیین سطح که فرمودین موسسه برگزار میکنه آیا باید تا اون زمان منابع رو تموم کرده باشیم؟؟آخه تا اون زمان من به شخصه نمیتونم خودمو برسونم!!!! سپاس از شما….

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۲

  با سلام
  ۱-فقط جدید
  ۲-فقط ۱۳۸۷

 • بابک ریاحی درتاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۲

  سلام ۱٫ در رابطه با دستورالعمل جدید نقل انتقال سردفتران ایا باید دستور العمل قدیمی رو هم بخونیم یا فقط دستورالعمل جدید کفایت میکنه؟ ۲٫ برای ازمون ایین نامه اجرایی اسناد رسمی لازم الاجرا سال ۱۳۵۴ رو باید بخونیم یا ملغی شده و فقط باید ایین نامه سال ۱۳۸۷ رو خوند؟

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۲

  با سلام
  از کانون مربوطه بپرسید.

 • پویا محمدی درتاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۱

  با سلام
  در مورد سهمیه ایثارگری آیا افرادی که جانباز نیروهای مسلح و درصد آنها بالای ۲۵ درصد میباشد (فقط نیروهای مسلح و نه جانباز بنیاد شهید) میتوانند از سهمیه ایثارگری در آزمون وکالت استفاده نمایند یا خیر؟
  با سپاس

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۱

  با سلام
  فعلا کاراموزی را فراموش کنید.

 • فرهاد درتاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۱

  با سلام وتشکر از پاسخ سوالات. حدودا از زمان اعلام نتایج ازمون تستی سردفتری چقدر طول می کشد تا کاراموزی را شروع کنیم؟با تشکر مجدد

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۱

  با سلام
  منتظر اعلام رسمی باشید.

 • 23 درتاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۱

  سلام..توسایت ای استخدام خوندم که قزوین امسال ۵۰کاراموز میگیره….با این حساب امسال حسابی کاهش ظرفیت داشتیم-نمیدونم واقعا

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۱

  با سلام
  ۱-بستگی به شرایط شخصی شما دارد.
  ۲-پس از پاسخ استعلامات و مصاحبه و گزینش اغاز خواهد شد.
  لطفا دیگر از این سوالات نپرسید.

 • فرهاد درتاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۱

  سلام. احتمال رد شدن در گزینش ازمون سردفتری چقدراست ؟برای شروع دوره کاراموزی سردفتری باید ۲ سال صبر کنیم؟با تشکر

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۱

  با سلام
  احتمالا اواخر ابان یا اوایل اذر.

 • 23 درتاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۱

  سلام…وقتی قضاوت۸ابانه احتمالا وکالت هم با فاصله دوهفته بعدقضاوت باشه…