تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۷ بهمن ۹۴ ساعت ۱۰:۳۲
۹۴ شنبه ۱۰ مرداد

 

روز چهارشنبه ۷/ ۵/ ۹۴  کارگاه تخصصی حقوق مدنی دکتر محمدحسین شهبازی در شهر قزوین برگزار گردید:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.9 + 2 ؟